Code-Sucks.com - Header
pestrenka2.jpg(26 kb)
Příspěvky a fotografie
Co je Biosad?
BioSad je spolek, jehož posláním je podpora rozvoje ekologické produkce ovoce v ČR. Naše aktivity jsou soustředěny na poskytování informací potřebných pro pěstitele zaměřených na výrobu kvalitního a zdravotně nezávadného ovoce. Členskou základnu tvoří nejen ekologičtí sadaři, ale i pěstitelé v integrované produkci, dále zástupci výzkumu, Ovocnářské unie a další osoby.

Více >>
Kontakt
Vladan Falta
vladan.falta@seznam.cz
tel.: 733522664

Radek Vávra
rvavra@seznam.cz
tel.: 737603151

Martin Bagar
bagar@biocont.cz
tel.: 603 155 208


počítadlo.abz.cz

Tradiční jarní seminář v Tetčicích


crlik_small.jpg Ve středu 15. 3. 2023 se od 9:00 hodin v motorestu "U Crlíků" v Tetčicích u Rosic opět uskuteční tradiční předjarní seminář pro ovocnáře. Do programu budou kromě informací o ochraně proti škůdcům a patogenům zařazena další témata, jako například otázka analýz reziduí pesticidů, možnosti využití robotizace v sadech, hodnocení antioxidačních látek v ovoci a optimalizace dávkování kapkové závlahy. Po ukončení semináře se uskuteční valná hromada spolku Biosad. Těšíme se na Vaši účast.

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 8.3.2023 e-mailem na: rvavra@seznam.cz, nebo SMS či telefonicky na číslo 737603151.

pozvánka na seminář >>
pozvánka na valnou hromadu >>


Metodika zaměřemá na podporu populací samotářských včel


plums_small.jpg Autorským kolektivem pod vedením kolegů z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. byla vydána zajímavá publikace zaměřená na podporu výskytu samotářských včel jako přirozených opylovačů v krajině včetně sadů. Metodika nabízí možnost seznámit se s hlavními druhy těchto včel, s jejich bionomií a hlavně s  možnostmi, jak udržet jejich populace ve výsadbách a v jejich blízkosti. Zajištění dostatečného opylení je v poslední době v mnohých sadech aktuálním problémem. Zpracované téma proto může pomoci k jeho řešení tam, kde není dostatek včelstev a současně není povoleno využívání čmeláků z umělých chovů. Navrženy jsou nejen možnosti přirozené podpory samotářek úpravou biotopů, ale u vybraných druhů zednic (Osmia spp.) je také zpracován návod k vytváření umělých hnízd a chovů.

Metodika je výsledkem řešení projektu č.TH03030134 a vznikla za finanční podpory Technologické agentury ČR.

Metodika samotářky >>
Slivoňový den a Valná hromada spolku Biosad


plums_small.jpg Ve středu 22. 9. 2021 se od 13:00 hodin v jednacím sále VŠÚO Holovousy s.r.o. uskuteční Valná hromada spolku Biosad, na kterou jste srdečně zváni.

Valné hromadě předchází seminář "Slivoňový den" organizovaný v rámci projektu BIOFRUITNET. V programu semináře mimo jiné najdete témata zaměřená na problematiku odrůd slivoní a na aktuální problémy v ochraně. Seminář rovněž proběhne v jednacím sále VŠÚO a je určen pro všechny ovocnáře a odbornou veřejnost (nejen pro členy Biosadu). Zahájení v 9:00, předpokládaný konec asi ve 12:50. Podrobnosti k Valné hromadě a k semináři naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Valná hromada >>
Slivoňový den >>Na prahu nové sezóny opět v Tetčicích


tetcice2015_2.jpg Ve čtvrtek 12. 3. 2020 se od 9:00 hodin v motorestu "U Crlíků" v Tetčicích u Rosic uskuteční tradiční předjarní seminář pro ovocnáře. O tématickou pestrost s z přednášejícíh postarají prof. Stano Pekár, Doc. Jan Pokorný, Dr. Tomáš Litschmann, Dr. Aleš Horna, Václav Psota a další. Po ukončení semináře se od 13:00 koná valná hromada spolku Biosad. Těšíme se na vaši účast!

Více viz pozvánka >>

Ochrana proti kadeřavosti broskvoně začíná být aktuální


peaches_bud_small.jpg
4.2.2020. Průběh letošní zimy napomáhá urychlenému nástupu vegetace, což se projevuje i na fenologickém vývoji ovocných druhů. V pokročilém stádiu se například nacházejí broskvoně, kde je možné vizuálně pozorovat pohyb šupin pupenů. Tato fáze koresponduje s prvními možnými riziky infekcí kadeřavosti broskvoně (Taphrina deformans). V signalizaci vycházíme z úzké vazby životního cyklu této houby na fenologický vývoj broskvoní. Jelikož spory infikují pupeny hned, jakmile se v nich začnou tvořit první nová pletiva, byly stanoveny hodnoty SAT (sumy aktivních teplot) vztažené k této fázi vývoje broskvoní (Litschmann a Pokorný, 2003). Důležité jsou dva údaje, a to SAT(h)7= 800 ° kdy dochází k prvnímu pohybu šupin pupenů a SAT (h)7=1000°C, kdy bychom již měli ošetřovat. Podle údajů na www.amet.cz došlo ke značnému posunu SAT během teplého víkendu 1.2. - 2.2. 2020, kdy na některých lokalitách dosáhla hodnota SAT 800° i více. Upozorňujeme proto, že ochrana může být velice brzy aktuální ve většině regionů, kde se pěstují broskvoně ke komerčním účelům. Pokud se týká výběru povolených přípravků, tak jsme omezeni na tři účinné látky – obě formy mědi (hydroxid měďnatý, oxychlorid mědi) a mancozeb. Za zmínku stojí, že ve slivoních se můžeme setkat s příbuznou houbou Taphrina pruni, původcem puchrovitosti. Ochrana proti tomuto patogenu, je obdobná, jako u T. deformans, avšak nemáme zpracovány hodnoty sum aktivních teplot. Ošetřujeme rovněž preventivně kontaktními fungicidy těsně před rašením; výběr přípravků je stejný jako u kadeřavosti broskvoně.

Více viz na www.amet.cz >>


Seminář "Modelový ekologický sad"


liskovec2018_small.jpg Ve středu 14. 8. 2019 se od 9:30 hodin v restauraci "U Volejníků" v Ostopovicích u Brna opět uskuteční seminář zaměřený na prezentaci projektu "Modelový ekologický sad". Cílem projektu je založení a provoz modelového sadu hospodařícího v režimu certifikovaného ekologického zemědělství. Projekt je tříletý a byl zahájen v roce 2017. Účastníci budou seznámeni s průběhem a s výsledky  v posledním roce řešení, tj. v sezóně 2019. Součástí semináře je opět přednáška K. Waltla (Landwirtschafts Kammer Steiermark, Rakousko) a také praktická ukázka multifunkčního stroje Green Manager s odborným komentářem, kde účast přislibil i specialista na půdní biodiverzitu Wilfried Hartl (Bio Forschung Austria). Jste srdečně zváni!

Více viz pozvánka >>


Předjarní seminář v Tetčicích u Rosic


jabko3.jpg V Tetčicích u Rosic se 6.3.2019 v hotelu U Crlíků uskuteční tradiční předjarní seminář pro ovocnáře. Do programu jsou zařazeny informace o výskytu škůdců a chorob v předchozí sezóně, přednáška o vlivu klimatických změn, prezentace o pěstování stolního rybízu a angreštu a další témata. Po skončení semináře proběhne Valná hromada spolku BioSad. Seminář bude zahájen v 9:00, prezence účastníků v 8:45. Podrobnosti najdete v pozvánkách. Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka na seminář >>
Pozvánka na VH >>


Exkurze do Švýcarska a Bavorska


liskovec2017_small2.jpg Na 5.9. - 8.9. 2018 spolek Biosad připravuje další z exkurzí do zahraničí - tentokrát do ovocnářských oblastí v Bavorsku a ve Švýcarsku. V Německu je plánována návštěva Bavorského ovocnářského a šlechtitelského centra a ovocnářské farmy Martin Heinz u Bodamského jezera. Ve Švýcarsku navštívíme výzkumné instituce FIBL a Agroscope. Na poslední den (sobota 8.9.) je naplánován výlet do podhůří Alp. Doprava proběhne autobusem; předběžná cena za noclehy, dopravu a stravování je 7500-8000 Kč za osobu. Podrobnější informace naleznete v pozvánce. Přihláška je ke stažení na stránkách Biocont Laboratory spol. s r.o.

Kontaktní osoba:
Ing. Radek Vávra, Ph.D.,
tel. 737 603 151
rvavra@seznam.cz

Těšíme se na Vaši účast!


Seminář "Modelový ekologický sad"


liskovec2017_small2.jpg 14. 8. 2018 se od 9:30 hodin v restauraci "U Volejníků" v Ostopovicích u Brna uskuteční seminář zaměřený na prezentaci projektu "Modelový ekologický sad". Cílem projektu je založení a provoz modelového sadu hospodařícího v režimu certifikovaného ekologického zemědělství. Hlavní smysl projektu spočívá v demonstraci možnosti intenzivní ekologické produkce jablek v podmínkách ČR. Projekt je tříletý a byl zahájen v roce 2017. Účastníci budou seznámeni s průběhem a s výsledky projektu v roce 2018. Součástí semináře je i přednáška K. Waltla (Landwirtschafts Kammer Steiermark, Rakousko). Těšíme se na Vaši účast!

Více viz pozvánka >>


Jarní seminář Biosadu v Holovousích


holovousy_ovi.jpg 13. 3. 2018 se od 9:00 hodin v jednacím sále výzkumného institutu v Holovousích koná jarní seminář pro ovocnáře zaměřený nejen na ochranu ovoce, ale i na další zajímavá témata, jako je využívání antistresorů nebo role mykorhizních symbioz v ovocných výsadbách. Po ukončení semináře se uskuteční valná hromada spolku Biosad. Těšíme se na Vaši účast!

Více viz pozvánka >>


Předvánoční seminář v Tetčicích


crlik_small.jpg 13. 12. 2017 se od 9:00 hodin v hotelu "U Crlíků" v Tetčicích u Rosic koná tradiční předvánoční seminář pořádaný firmou BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. V tématicky pestrém programu semináře jsou zařazeni dva zahraniční přednášející (J. Bayer a N. Dostert, BIOFA) s příspěvky zaměřenými na fungicidní ochranu ovoce v ekologických systémech pěstování.


Více viz pozvánka >>

Seminář "Ukázkový ekologický sad" - po druhé


2. listopadu 2017 se uskuteční další seminář zaměřený na propagaci ekologického ovocnářství. Místem konání je Barešův Ranč a posléze biofarma Stará Skřeněř. Seminář je současně prezentací výsledků projektu odehrávajícího se s podporou Ministerstva zemědělství. Hlavní smysl projektu spočívá v demonstraci možnosti intenzivní ekologické produkce jablek v podmínkách České republiky.

pozvánka >>


Seminář "Ukázkový ekologický sad"


images/liskovec2017_small.jpg 17. srpna 2017 17.8. 2017 se v Brně uskutečnil velmi podnětný seminář, jehož cílem bylo ovocnářskou veřejnost i další zájemce seznámit s projektem „Ukázkový ekologický sad“. Cílem projektu, jenž vznikl z iniciativy MZe, je založení modelového sadu hospodařícího v režimu certifikovaného ekologického zemědělství v nejvyšší produkční intenzitě. Řešitelem projektu je firma BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. ve spolupráci s Ovocnářským družstvem Brno a Biofarmou Skřeněř. Součástí semináře, jehož první část se odehrála v prostorách restaurace "U Švejka", byla i přednáška Karla Waltla (Lanwirtschaftskammer, Steirmark, Rakousko). Poté následovala návštěva sadů ve Starém Lískovci ...

celý článek >>


Publikace o vrtuli třešňové


images/titulka_nahled_small.jpg 1. června 2017. V rámci projektu NAZV QJ1210275 „Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy“ (koordinátor projektu Radek Vávra), vznikla metodika zaměřená na ochranu proti vrtuli třešňové v ekologickém režimu pěstování. Tématicky je publikace rozšířena o informace potřebné pro pěstitele v integrované produkci a také o další aspekty pěstování třešní a višní. Text je doprovázen fotografiemi, grafy a schématy v obdobném pojetí, jako tomu bylo u předcházejících publikací zveřejněných na tomto webu. Věříme, že zájemci o danou problematiku najdou v této brožurce vše podstatné, co je potřeba znát ke zvládání ochrany proti rozhodujícímu škůdci třešní višní.

náhledové pdf metodiky ke stažení >>

Seminář v Tetčicích


V úterý 21. 3. 2017 jsou všichni srdečně zváni na další setkání pěstitelů ovoce, tradičně opět v hotelu "U Crlíků" v Tetčicích u Rosic. Jaro se nezadržitelně blíží a tak využijte příležitost k získání podnětných informací pro začínající sezonu. Zahájení je tentokrát již v 8:30. Po ukončení přednášek se uskuteční Valná hromada spolku BioSad. Těšíme se na Vaši účast.

program semináře >>
program VH >>

Kalendář ochrany rostlin


tacr2015_ep_plus_ipm2.jpg Zpracovány byly metodiky "Ochrana ovoce v ekologické produkci" a "Ochrana ovoce v integrované bezreziduální produkci", jež jsou výstupem projektu TA02020168 ("Technologie ochrany ovoce v ekologické a nízkoreziduální produkci"). Jsou koncipovány jako průvodce vegetační sezónou s doporučeními v ochraně v návaznosti na fenologii ovocných druhů, potenciální výskyty škodlivých organizmů, výběr přípravků atd. Metodiky vycházejí z mnonitorovacích zpráv a zachovávají jejich grafické pojetí a také strukturu kromě témat, jež nebylo možno zobecnit (např. průběh počasí). Jak tituly napovídají, zpracovány byly 2 verze, obsahově se lišící ve volbě přípravků v jednotlivých doporučeních. Zde je kontakt pro případné zájemce o tištěnou verzi nebo pdf v tiskové kvalitě:

vladan.falta@seznam.cz
tel. 733 131 114

Přednášky z Tetčic


V archivu jsou ke stažení přednášky Francise Bucaillea a Carla Bassanettiho z předvánočního semináře v Tetčicích.

Předvánoční seminář v Tetčicích


crlik_small.jpg 7. 12. 2016 se koná tradiční setkání pěstitelů ovoce v hotelu "U Crlíků" v Tetčicích u Rosic. Do programu semináře , jenž organizuje a pořádá BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. , byli zařazeni dva zahraniční přednášející - Francis Bucaille (Francie, téma "Mikrobiální přípravky pro výživu ovocných dřevin") a Carlo Bassanetti (CBC Europe, téma "Obaleč jablečný v Itálii – aktuální situace a možnosti ochrany"). Pozornost bude věnována průběhu letošní sezony a také nové houbové chorobě jabloní Marssonina coronaria způsobující přečasný opad listů. Pro návštěvníky semináře budou také připraveny nové publikace, které vznikly v průběhu řešení nyní již ukončených výzkumných projektů se spoluúčastí sdružení Biosad.

program semináře >>

Publikace o ochraně jádrovin


images/titulka_nahled_small.jpg 29. září 2016. V rámci ukončeného výzkumného projetku NAZV, na němž se podílelo i sdružení Biosad, byla zpracována metodika "Ochrana jádrovin ekologické produkci". Jak napovídá název, publikace je určena ekologickým sadařům a je obsáhlým a zároveň srozumitelným návodem k ochraně jabloní a hrušní v ekologickém režimu pěstování. Zahrnuje informace ke 150 škodlivým organizmům – diagnostiku, bionomii, monitoring a konkrétní pokyny v ochraně, a to prostřednictvím cca 1000 fotografií a barevných schémat sladěných v přehledném grafickém pojetí. Je v současné době nejpodrobnějším materiálem, jenž je v ČR k danému tématu k dispozici. K zpracování byly využity nové poznatky z aplikovaného výzkumu společně s dlouholetými zkušenostmi autorského kolektivu. Je potěšující, že kniha, uspěla i v soutěži "Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016". Ocenění bylo předáno na konci tohoto srpna v rámci zahájení výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích. >>

Věříme, že předkládaná publikace zaujme nejen pěstitele, ale i další čtenáře.

Informace k distribuci knihy:
e-mail: vladan.falta@seznam.cz
tel.: 733 131 114

Předjarní seminář v Tetčicích


images/tetcice2015_2_small.jpg 16. března 2016 se opět koná tradiční předjarní seminář v Tetčicích u Rosic. Kromě témat zaměřených na ochranu ovoce je do programu zařazena přednáška věnovaná netradičním ovocným druhům, dále výživa sadů a příspěvek o kontrole přípravků. Zahájení přednášek je v 9:00, prezence od 8:30 do 9:00. Po skončení semináře proběhne Valná hromada občanského sdružení Biosad. Těšíme se na Vaši účast!

program semináře >>

Archiv >>Aktualizováno:

 
 
 
HACK