Code-Sucks.com - Header
kalendar5.jpg(5 kb)
Co je signalizace?
= proces, ve kterém jsou stanoveny termíny a způsoby ošetření. Signalizace je součástí plánu ochrany (viz anglický ekvivalent application scheduling ). Přesnost signalizace rozhoduje o účinnosti zásahů a také pomáhá redukovat jejich počet. Intenzivní ovocnářství nelze bez solidní signalizace uskutečňovat.

Při rozhodování o ošetření jsou brány v úvahu následující podklady:

- fenofáze plodiny >>
- vývojové stádium organismu
- splnění teplotních sum >>
- populační hustota nebo infekční tlak - výběr přípravků
- velikost plochy (čas na aplikaci)

Součástí signalizace je proto vždy monitoring výskytu škůdců a chorob (Lánský a kol. 2005).

Metody monitoringu škůdců - Lánský a kol. 2005
U škůdců je termín ošetření většinou sladěn s vývojovými stádii nejcitlivějšími k přípravkům (často L1), kde se efektivně uplatňuje většina larvicidů. Někdy ale zasahujeme proti dospělcům (květopas, zobonosky), nymfám v kterémkoli stádiu (mšice) nebo vajíčkům (přezimující škůdci, ovicidní zásahy proti obalečům).

V ochraně proti patogenům převažuje systém preventivních aplikací, jejichž cílem je zabránit infekci. Kurativní (léčebná) opatření jsou méně spolehlivá.

Plánování ochrany dle SET >>

Plánování ochrany dle SET - tab. 13 Lánský a kol. 2005

Signalizace ochrany: CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ


V odkazech najdete meteorologické údaje a aktuální informace k vývoji škůdců a chorob. Zdroj: http://www.amet.cz
výběr lokality >>

Meteodata systém ALA Předpověď počasí - www.yr.no Graf infekcí strupovitosti - AMET Infekce strupovitosti - RimPro Přehled vývoje škůdců dle SET Přehled SET od začátku roku Obaleč jablečný - večerní teploty Obaleč jablečný - teplotní model RimPro Obaleč jablečný - průběh SET


[Zpět na začátek stránky]