Code-Sucks.com - Header
Rychlé hledání

Co je Biosad?
BioSad je občanské sdružení, jehož posláním je podpora rozvoje ekologické produkce ovoce v České republice. Cílem je usnadnění komunikace mezi výzkumem a pěstiteli a podpora efektivního uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Naše aktivity jsou soustředěny na poskytování informací potřebných pro biopěstitele zaměřených na výrobu kvalitního a zdravotně nezávadného ovoce. Dalším cílem sdružení BioSad je zařazováním prvků ekologického pěstování do produkce integrované.

Více >>
Program
Naše činnost je zaměřena na poradenství a další formy služeb pěstitelům v následujících oblastech:

- ochrana proti houbovým chorobám
- ochrana proti škůdcům
- informace o přípravcích
- spolupráce s výzkumem
- transfer výsledků výzkumu do praxe
- propagace bioovocnářství

Více >>
Kontakt
Vladan Falta
vladan.falta@seznam.cz
tel.: 733522664

Radek Vávra
rvavra@seznam.cz
tel.: 737603151

Václav Psota
psota@biocont.cz
tel.: 725761112

Martin Bagar
bagar@biocont.cz
tel.: 603 155 208


Jarní seminář Biosadu v Holovousích


holovousy_ovi.jpg 13. 3. 2018 se od 9:00 hodin v jednacím sále výzkumného institutu v Holovousích koná jarní seminář pro ovocnáře zaměřený nejen na ochranu ovoce, ale i na další zajímavá témata, jako je využívání antistresorů nebo role mykorhizních symbioz v ovocných výsadbách. Po ukončení semináře se uskuteční valná hromada spolku Biosad. Těšíme se na Vaši účast!

Více viz pozvánka >>


Seminář v Tetčicích


16. března 2016 se opět koná tradiční předjarní seminář v Tetčicích u Rosic. Zahájení přednášek v 9:00, prezence 8:30-9:00. Po skončení semináře proběhne Valná hromada občanského sdružení Biosad.

program semináře >>

Nové podmínky v dotacích pro EZ


Podmínkou dotace na sady bude zápis sadu v registru ÚKZÚZ. Velká většina ekologických sadů zde doposud zapsána není a i když NV k EZ ještě nenabylo platnosti, je třeba dát evidenci sadů do pořádku již nyní.

Podrobněji viz dokument >>


Bulletin Biosadu


Biosad news - 1. vydání občasníku je ke stažení zde >>

Zájezd do Německa


bomba5.jpg(3 kb) Na 17.-19.7.2014 je plánován zájezd do jižního Německa pořádaný sdružením Biosad. Jedním z cílů bude návštěva výzkumného ústavu KOB v Bavendorfu u Bodamského jezera a firmy Voen. Více viz pozvánka >>

Valná hromada SISPO

25.3.2014 se tradičně v motorestu v Milovicích u Hořic koná VH SISPO.
Program je k dispozici zde
>>

Seminář v Tetčicích u Rosic

13.3.2014 se v Tetčicích u Rosic koná tradiční seminář zaměřený na klíčová témata v ochraně sadů. Jedním z přednášejících bude Karel Waltl z Rakouska. Těšíme se na Vaši účast!       více >>

Seminář v Dětenicích

17.4. - 19.4.2013 se v Dětenicích na Jičínsku koná seminář zaměřený na Intenzivní ekologickou produkci ovoce. Pořadatelem je Bioinstitut ve spolupráci s Institutem ekologického zemědělství (FiBL).

program semináře >>
přihláška >>

Zájezd do Rakouska

Zveme Vás na dvoudenní exkurzi do ovocnářských a vinařských podniků jižního Rakouska. Exkurze je zaměřena na návštěvu ovocnářských podniků ve spolkové zemi Štýrsko, pracujících v ekologickém režimu a bude doplněna návštěvou dvou vinařství (jeden Bio a jeden IP) spojenou s ochutnávkou vín. Provázet nás budou poradci Štýrské agrární komory Karl Waltl a Claudia Freiding. Termín: 21. - 22. 8. 2012 (úterý - středa)...    více >>

Signalizace 2012

V letošním roce bude opět poskytován informační servis k signalizaci ochrany. Zprávy budou přístupné na webu do konce května 2012, později pouze rozesílány e-mailem členům sdružení Biosad. Pro zájemce mimo členskou základnu bude zasílání zpráv zpoplatněno (pro bližší informace nás kontaktujte) >>

Informace pro zájemce o členství

V případě zájmu o členství v o.s. BioSad jsou v následujících odkazech k dispozici bližší inormace, formulář s přihláškou a stanovy sdružení.

Informace
Přihláška
Stanovy

Vyplněné přihlášky zasílejte na tuto adresu:
Ing. Martin Bagar, Ph.D. Šmahova 66, 627 00 Brno-Slatina

Valná hromada

7.12.2010 Modřice
Ustavující valná hromada se uskutečnila bezprostředně po ukončení semináře v Modřicích. V o.s. BioSad je aktuálně evidováno 22 členů. Proběhla volba předsednictva a předsedy sdružení; dále byly podány návrhy týkající se některých korekcí v současných stanovách a naplánována příští valná hromada (23.2.2011, Skalský Dvůr). Zde bude především sestaven plán činnosti pro nejbližší období.
Více viz zápis z VH >>

Diskuze

Uvítáme Vaše diskuzní příspěvky nebo dotazy, které můžete nyní zasílat na e-mail:
biosad@atlas.cz