Code-Sucks.com - Header
archiv3.jpg(5 kb)
Kontakt
Vladan Falta
vladan.falta@seznam.cz
tel.: 733 522 664

Radek Vávra
rvavra@seznam.cz
tel.: 737 603 151

Martin Bagar
bagar@biocont.cz
tel.: 603 155 208


Semináře

Na této stránce jsou k dispozici přednášky z vybraných seminářů zaměřených na ekologickou a integrovanou produkci ovoce.

Tetčice 7.12. 2016:
Carlo Bassanetti: Obaleč jablečný v Itálii – aktuální situace a možnosti ochrany
Francis Bucaille: Mikrobiální přípravky pro výživu ovocných dřevin


Tetčice 10.3. 2015:
Vávra, V.: Aktuální sortiment odrůd jádrovin vhodných pro EZ
Musilová T.: Situace a novinky v dotační podpoře ekol. ovocnářství
Litschmann,T.: Program RIMpro velký pomocník pro ovocnáře
Pekár, S. Biologická ochrana v zimě


Dolany 14.8. 2014
V. Psota: Den v sadu.
V. Falta: Co je nového v ochraně sadů...

Milovice 25.3. 2014
K. Holý: Podpora výskytu užitečných organizmů v sadu.
V. Falta: Ochrana jabloní v systému nízkoreziduální a bezreziduální produkce.

Tetčice 11.3. 2014
T. Litschmann: Stanovení přírůstku listové plochy jabloní podle meteorologických údajů.
V. Psota: Výsledky pokusů 2013 - ovocné dřeviny.
K. Waltl: Ekologické ovocnářství v Rakousku.

Kobylí 23.3. 2011
P. Ackermann - Ochrana proti houbovým chorobám v ekologických sadech
V. Falta - Ochrana proti škůdcům - zahájení sezóny
M. Bagar - Přípravky na ochranu v ekologickém a integrovaném pěstování ovoce
S. Boček - Agrotechnika a výživa v ekologickém ovocnářství

Ruzyně 11.11.2010
V. Falta - Úvod
J. Kiefer - BIOFA AG
M. Bagar - Biodiverzita sadů
J. Stará - CpGV
J. Lukáš - pilatka j.
J. Korba - E. amylovora
R. Pavela - "Rock-efekt"
K. Holý - užitečné organismySignalizační zprávy 2021


Zpráva č. 19 (33. týden)
o. jablečný, o. zimolezový, o. švestkový, mšice, vlnatka, svilušky, ocotmilka japonská, podkopníček spirálový, strupovitost jabloně, skládkové choroby

Zpráva č. 18 (30. týden)
o. jablečný, o. zimolezový, o. švestkový, mšice, vlnatka, ocotmilka japonská, strupovitost jabloně, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, moniliová hniloba

Zpráva č. 17 (29. týden)
o. jablečný, o. švestkový, mšice, svilušky, vlnatka, makadlovka broskvoňová, ocotmilka japonská, strupovitost jabloně, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, moniliová hniloba plodů peckovin

Zpráva č. 16 (28. týden)
štítenka zhoubná, o. jablečný, o. švestkový, mšice, svilušky, vlnatka, makadlovka broskvoňová strupovitost, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, monil. hniloba

Zpráva č. 15 (27. týden)
štítenka zhoubná, o. jablečný, o. švestkový, mšice, vlnatka, makadlovka broskvoňová strupovitost + padlí jabloně, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, monil. hniloba

Zpráva č. 14 (26. týden)
štítenka zhoubná, o. jablečný, o. švestkový, mšice, vlnatka, strupovitost + padlí jabloně, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, monil. hniloba

Zpráva č. 13 (25. týden)
obaleč jablečný, o. zimolezový, o. švestkový, mšice, strupovitost + padlí jabloně, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, moniliová hniloba plodů

Zpráva č. 12 (24. týden)
obaleč jablečný, o. zimolezový, obaleč švestkový, mšice, strupovitost + padlí jabloně, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně

Zpráva č. 11 (23. týden)
obaleč švestkový, o. jablečný, podkopníček spirálový, strupovitost + padlí jabloně, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně

Zpráva č. 10 (22. týden)
mšice, vlnatka, obaleč švestkový, podkopníček spirálový, strupovitost + padlí jabloně, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně

Zpráva č. 9 (21. týden)
pilatka jablečná, mšice, vlnatka krvavá, obaleč švestkový, o. jablečný, podkopníček spirálový, bakteriální spála, strupovitost + padlí jabloně, skvrnitost listů třešně a višně, suchá skvrnitost listů peckovin, hnědnutí listů meruňky

Zpráva č. 8 (20. týden)
pilatka jablečná, mšice, vlnatka, mera skvrnitá, obaleč švestkový, moniliová spála peckovin, bakteriální spála, strupovitost + padlí jabloně

Zpráva č. 7 (19. týden)
pilatky, mšice jitrocelová, mery na hrušních, pupenoví obaleči, zobonosky, moniliová spála peckovin, bakteriální spála, strupovitost jabloně, padlí jabloně

Zpráva č. 6 (18. týden)
pilatky, mšice jitrocelová, mery na hrušních, pupenoví obaleči, zobonosky, moniliová spála peckovin, bakteriální spála, strupovitost jabloně, padlí jabloně

Zpráva č. 5 (17. týden)
mera skvrnitá, mšice jitrocelová, pupenoví obaleči, zobonosky, pilatky, moniliová spála peckovin, strupovitost jabloně, padlí jabloně,

Zpráva č. 4 (16. týden)
mera skvrnitá, mšice jitrocelová, pupenoví obaleči, zobonosky, moniliová spála peckovin, strupovitost jabloně, padlí jabloně

Zpráva č. 3 (15. týden)
květopas jabloňový, mera skvrnitá, mery na jabloních, přezimující škůdci, mšice jitrocelová, strupovitost jabloně, korové nekrozy a bakteriozy, kadeřavost broskvoně

Zpráva č. 1 (13. týden)
květopas jabloňový, molovka pupenová, hálčivci, vlnovník hrušňový, mera skvrnitá, mery na jabloních, přezimující škůdci, korové nekrozy a bakteriozy, kadeřavost broskvoně


Signalizační zprávy 2020


Zpráva č. 21 (33. týden)
strupovitost, moniliová hniloba, o. jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, mšice jabloňová, vlnatka, svilušky

Zpráva č. 20 (32. týden)
strupovitost, moniliová hniloba, o. jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, mšice jabloňová, vlnatka, svilušky

Zpráva č. 19 (31. týden)
strupovitost, moniliová hniloba, o. jablečný, o. švestkový, o. východní, mšice jabloňová, vlnatka, svilušky

Zpráva č. 18 (30. týden)
strupovitost, moniliová hniloba, o. jablečný, o. švestkový, o. východní, makadlovka broskvoňová, vlnatka, svilušky

Zpráva č. 17 (29. týden)
strupovitost, moniliová hniloba, o. jablečný, o. švestkový, o. východní, vlnatka, štítenka zhoubná, svilušky, octomilka japonská

Zpráva č. 16 (28. týden)
strupovitost, padlí, moniliová hniloba, o. jablečný, o. švestkový, štítenka zhoubná, svilušky, puklice švestková

Zpráva č. 14 (26. týden)
strupovitost, padlí, moniliová hniloba, mšice, o. zimolezový, štítenka zhoubná

Zpráva č. 13 (25. týden)
strupovitost, padlí, monil. hniloba, mšice, vlnatka, o. jablečný, o. švestkový, o. zimolezový

Zpráva č. 12 (24. týden)
strupovitost, padlí, monil. hniloba, mšice,vlnatka, o. švestkový, o. zimolezový

Zpráva č. 11 (23. týden)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, bakteriální spála jabloňovitých,obaleč švestkový, vrtule třešňová, podkopníček spirálový, štítenka čárkovitá, svilušky, mšice

Zpráva č. 10 (22. týden)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, bakteriální spála jabloňovitých,obaleč švestkový, obaleč jablečný, vrtule třešňová, podkopníček spirálový, štítenka čárkovitá, svilušky, mšice, vlnatka krvavá

Zpráva č. 9 (21. týden)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, bakteriální spála jabloňovitých,obaleč švestkový, obaleč jablečný, zononoska třešňová, podkopníček spirálový, štítenka čárkovitá,

Zpráva č. 8 (20. týden)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, bakteriální spála jabloňovitých,obaleč švestkový, zononoska třešňová, podkopníček spirálový, štítenka čárkovitá

Zpráva č. 7 (19. týden)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, kališní a alternariová hniloba, bakteriální spála, pilatky na slivoních, pilatka jablečná a hrušková, píďalky, zobonosky, listopasi, slupkoví a pupenoví obaleči, mšice, vlnatka krvavá

Zpráva č. 6 (18. týden)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, kališní a alternariová hniloba, moniliová spála, bakteriální spála, pilatky na slivoních, pilatka jablečná a hrušková, píďalky, zobonosky, listopasi, slupkoví a pupenoví obaleči

Zpráva č. 5 (17. týden)
moniliová spála peckovin, strupovitost jabloně, padlí jabloně, mšice jitrocelová, vlnatka, pilatky na slivoních, pilatka jablečná, polyfágní škůdci

Zpráva č. 4 (16. týden)
moniliová spála meruněk, strupovitost jabloně, padlí jabloně, mera skvrnitá, mšice jitrocelová, svilušky, slupkoví a pupenoví obaleči, pilatky na slivoních

Zpráva č. 3 (15. týden)
moniliová spála meruněk, strupovitost jabloně, padlí jabloně, mera skvrnitá, mšice jitrocelová, vlnatka krvavá, slupkoví a pupenoví obaleči

Zpráva č. 2 (14. týden)
poškození mrazem, moniliová spála meruněk, mera skvrnitá, přezimující škůdci, slupkoví a pupenoví obaleči

Zpráva č. 1 (13. týden)
květopas jabloňový, moniliová spála meruněk, molovka pupenová, hálčivci, vlnovník hrušňový, mera skvrnitá, mery na jabloních, přezimující škůdci, mrazová poškozeníSignalizační zprávy 2019


Zpráva č. 19 (34. týden)
obaleč jablečný, obaleč švestkový, obaleč zimolezový, vlnatka krvavá, strupovitost, skládkové patogeny, moniliová hniloba plodů

Zpráva č. 18 (31. týden)
obaleč jablečný, obaleč švestkový, obaleč zimolezový, mšice jabloňová, vlnatka krvavá, strupovitost, skládkové patogeny, moniliová hniloba plodů

Zpráva č. 17 (29. týden)
obaleč jablečný, podkopníček spirálový, mšice jabloňová, vlnatka krvavá, strupovitost, bakteriální spála, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, moniliová hniloba plodů

Zpráva č. 16 (28. týden)
obaleč jablečný, o. švestkový, mšice, vlnatka, makadlovka broskvoňová, strupovitost jabloně, bakteriální spála, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, moniliová hniloba plodů

Zpráva č. 15 (27. týden)
obaleč jablečný, o. švestkový, mšice, vlnatka, makadlovka broskvoňová, štítenka zhoubná, padlí, strupovitost, bakteriální spála, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, moniliová hniloba plodů

Zpráva č. 14 (26. týden)
obaleč jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, mšice, makadlovka broskvoňová, štítenka zhoubná, padlí, strupovitost, bakteriální spála, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, moniliová hniloba plodů

Zpráva č. 13 (25. týden)
obaleč jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, mšice, makadlovka broskvoňová, vrtule třešňová, padlí, strupovitost, bakteriální spála, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, moniliová hniloba plodů

Zpráva č. 12 (24. týden)
Obaleč jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, mšice, vrtule třešňová, padlí, strupovitost, bakteriální spála, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, hnědnutí listů meruňky, moniliová hniloba plodů

Zpráva č. 11 (23. týden)
Obaleč jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, mšice, vrtule třešňová, padlí, strupovitost, bakteriální spála, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, hnědnutí listů meruňky, moniliová hniloba plodů

Zpráva č. 10 (22. týden)
Obaleč švestkový, mšice, vlnatka, vrtule třešňová, svilušky, padlí, strupovitost, bakteriální spála, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně

Zpráva č. 9 (21. týden)
Obaleč švestkový, štítenka čárkovitá, podkopníček spirálový, zobonoska třešňová, padlí, strupovitost, bakteriální spála, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, kališní hniloba

Zpráva č. 8 (20. týden)
Štítenka čárkovitá, podkopníček spirálový, zobonoska třešňová, padlí, strupovitost, bakteriální spála, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně

Zpráva č. 7 (19. týden)
Pilatka jablečná, píďalky, moniliová spála, padlí, strupovitost

Zpráva č. 6 (18. týden)
Pilatka jablečná, píďalky, moniliová spála, padlí, strupovitost

Zpráva č. 5 (17. týden)
Pilatky, mšice, moniliová spála, padlí jabloně, strupovitost

Zpráva č. 4 (16. týden)
Pilatky, mšice, moniliová spála, strupovitost jabloně, padlí jabloně

Zpráva č. 3 (15. týden)
Mera skvrnitá, strupovitost jabloně, padlí jabloně

Zpráva č. 2 (14. týden)
Přezimující škůdci, květopas jabloňový, zobonosky, píďalky, slupkoví a pupenoví obaleči, strupovitost, kadeřavost broskvoně

Zpráva č. 1 (13. týden)
Přezimující škůdci, molovka pupenová, vlnovníci, korové nekrozy, strupovitost, kadeřavost broskvoně


Signalizační zprávy 2013 (část)


34. týden (20.8. - 27.8. 2013)
Strupovitost, moniliová hniloba peckovin, skládkové choroby; obaleč jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, svilušky.
pdf_ikona2.jpg(24 kb) Příloha - grafy RimPro

33. týden (12.8. - 19.8. 2013)
Strupovitost, moniliová hniloba peckovin, obaleč jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, mšice, svilušky, štítenka zhoubná.
pdf_ikona2.jpg(24 kb) Příloha - grafy RimPro

32. týden (5.8. - 11.8. 2013)
Strupovitost, padlí, moniliová hniloba peckovin, obaleč jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, mšice, štítenka zhoubná.
pdf_ikona2.jpg(24 kb) Příloha - grafy RimPro

31. týden (30.7. - 4.8. 2013)
Strupovitost, padlí, moniliová hniloba peckovin, obaleč jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, mšice, štítenka zhoubná.
pdf_ikona2.jpg(24 kb) Příloha - grafy RimPro

30. týden (23.7. - 29.7. 2013)
Strupovitost, padlí, Blumeriella jaapii, suchá skvrnitost peckovin aj.; obaleč jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, mery na hrušních, mšice.
pdf_ikona2.jpg(24 kb) Příloha - grafy RimPro

29. týden (16.7. - 22.7. 2013)
Strupovitost, padlí, Blumeriella jaapii, moniliová hniloba; obaleč jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, mšice.
pdf_ikona2.jpg(24 kb) Příloha - grafy RimPro

28. týden (9.7. - 14.7. 2013)
Strupovitost, padlí, Blumeriella jaapii, suchá skvrnitost peckovin aj.; obaleč jablečný, mery na hrušních, mšice, nesytka j..
pdf_ikona2.jpg(24 kb) Příloha - grafy RimPro

27. týden (2.7. - 6.7. 2013)
Strupovitost, padlí, Blumeriella jaapii, suchá skvrnitost peckovin aj.; obaleč jablečný, o. švestkový a o. zimolezový, vrtule třešňová, mery na hrušních, mšice.
pdf_ikona2.jpg(24 kb) Příloha - grafy RimPro

26. týden (24.6. - 30.6. 2013)
Strupovitost, padlí, Blumeriella jaapii, suchá skvrnitost peckovin aj.; obaleč jablečný (larvicid), obaleč zimolezový, vrtule třešňová, štítenky, mšice.
pdf_ikona2.jpg(24 kb) Příloha - grafy RimPro

25. týden (18.6. - 23.6. 2013)
Strupovitost, padlí, Blumeriella jaapii, suchá skvrnitost peckovin aj.; obaleč jablečný (larvicid), obaleč zimolezový, vrtule třešňová, mera skvrnitá, mšice.
pdf_ikona2.jpg(24 kb) Příloha - grafy RimPro

24. týden (10.6. - 17.6. 2013)
Strupovitost, padlí, Blumeriella jaapii, suchá skvrnitost peckovin aj.; obaleč jablečný (larvicid), vrtule třešňová.
23. týden (3.6. - 9.6. 2013)
Strupovitost, padlí, Blumeriella jaapii, suchá skvrnitost peckovin aj.; J. Morava - obaleč jablečný (larvicid), obaleč švestkový.
22. týden (27.5. - 2.6. 2013)
V deštivém a chladném počasí útlum výskytu škůdců; podmínky vhodné pro rozvoj patogenů - strupovitost jabloně, padlí, Blumeriella jaapii, aj.
21. týden (21.5. - 26.5. 2013)
Let o. jablečného a švestkového, počátek letu vrtule třešňové, strupovitost jabloně, padlí, Blumeriella jaapii, suchá skvrnitost peckovin, aj.
20. týden (13.5. - 20.5. 2013)
pilatka jablečná - larvicidy, počátek letu o. jablečného a švestkového, zobonoska třešňová, strupovitost jabloně, padlí
19. týden (6.5. - 12.5. 2013)
pilatky na slivoních - larvicidy, kladení pilatky jablečné, mera skvrnitá, slupkoví a pupenoví obaleči, strupovitost jabloně, moniliová spála
18. týden (30.4. - 1.5. 2013)
pilatky na slivoních, mera skvrnitá, slupkoví a pupenoví obaleči, strupovitost jabloně, moniliová spála
17. týden (22.4. - 29.4. 2013)
mera skvrnitá, slupkoví a pupenoví obaleči, strupovitost jabloně, moniliová spála
16. týden (15.4. - 21.4. 2013)
mera skvrnitá, květopas jabloňový, strupovitost jabloně + korové nekrózy, moniliová spála na meruňkách
15. týden (9.4. - 14.4. 2013)
mera skvrnitá, přezimující škůdci, molovka pupenová, vlnovník višňový, kadeřavost broskvoně
11. týden (14.3. - 20.3. 2013)
přezimující škůdci, kadeřavost broskvoně


Signalizační zprávy 2012 (část)


17. týden (24.4 - 29.4. 2012)
mera skvrnitá, slupkoví a pupenoví obaleči, strupovitost jabloně, padlí jabloně, moniliová spála (třešně, višně)
16. týden (17.4 - 22.4. 2012)
mera skvrnitá, slupkoví a pupenoví obaleči, strupovitost jabloně, moniliová spála
15. týden (10.4 - 15.4. 2012)
mera skvrnitá, slupkoví a pupenoví obaleči, strupovitost jabloně, moniliová spála
14. týden (2.4 - 8.4. 2012)
Přezimující škůdci, mera skvrnitá, slupkoví a pupenoví obaleči, moniliová spála (meruňky, višně), strupovitost jabloně
13. týden (27.3. - 1.4. 2012)
Přezimující škůdci, mera skvrnitá, hálčivec višňový, slupkoví a pupenoví obaleči vč. o. zimolezového, molovka pupenová na peckovinách, moniliová spála na meruňkách
12. týden (21.03. 2012)
květopas jabloňový - dodatek ke zprávě č. 3
12. týden (20.3. - 25.3. 2012)
mera skvrnitá, květopas jabloňový, kadeřavost broskvoně
10. týden (5.3. - 11.3. 2012)
kadeřavost broskvoně
9. týden (2.3. - 3.4. 2012)
mera skvrnitá


Signalizační zprávy 2011


30. týden (25.7. - 31.7. 2011)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, moniliová hniloba; obaleč jablečný, o švestkový - 2. larvicidní zásah proti druhé generaci; o. zimolezový - larvicidy
29. týden (18.7. - 24.7. 2011)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, moniliová hniloba
28. týden (12.7. - 17.7. 2011)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, moniliová hniloba; obaleč švestkový - 2. generace, obaleč jablečný - 2. generace
27. týden (4.7. - 10.7. 2011)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, moniliová hniloba; obaleč jablečný, mera skvrnitá
26. týden (28.6. - 3.7. 2011)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, moniliová hniloba; mera svrnitá
25. týden (20.6. - 26.6. 2011)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, vrtule tř. - 3. larvicidní zásah, obaleč zimolezový
24. týden (13.6. - 19.6. 2011)
strupovitost jabloně, padlí jabloně
23. týden (7.6. - 12.6. 2011)
strupovitost jabloně, padlí jabloně; obaleč jablečný, vrtule třešnová - 2. larvicidní zásah
22. týden (30.5. - 5.6. 2011)
strupovitost jabloně, padlí jabloně; obaleč jablečný, mery nahrušních - ovilarvicidy (2. generace), vrtule třešnová - 1. larvicidní zásah
21. týden (23.5. - 29.5. 2011)
strupovitost jabloně, padlí jabloně; obaleč jablečný, obaleč švestkový - 1. larvicidní zásah proti 1. generaci, mery nahrušních - ovilarvicidy (2. generace), sledování letu o. zimolezového; mšice, zobonosky a další polyfágní druhy
20. týden (16.5. - 22.5. 2011)
strupovitost jabloně, padlí jabloně; obaleči  - monitoring letu, sledování teplot u CP, ovicidní zásah proti obaleči jablečnému i švestkovému
19. týden (9.5. - 15.5. 2011)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, mšice na jabloních
18. týden (1.5. - 8.5. 2011)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, pilatka jablečná - později kvetoucí odrůdy
17. týden (26.4. - 1.5. 2011)
strupovitost jabloně, padlí jabloně, bakteriální spála, pilatky na slivoních, pilatka jablečná
16. týden (18.4. - 24.4. 2011)
strupovitost jabloně, moniliová spála (višně), pilatky na slivoních - monitoring, mery na hrušních - ovilarvicidní ošetření
15. týden (11.4. - 17.4. 2011)
strupovitost jabloně, moniliová spála (meruňky, višně), mery na hrušních - ovilarvicidní ošetření, zobonosky (jabloně), píďalky
14. týden (4.4. - 10.4. 2011)
strupovitost jabloně, moniliová spála peckovin, ošetření proti přezimujícím škůdcům, larvicidní ošetření proti slupkovým obalečům, zásah oleji proti meře skvrnité.
13. týden (28.3. - 3.4. 2011)
květopas jabloňový, hálčivec višňový, strupovitost jabloně, moniliová spála meruněkAktivity 2015


Exkurze do Itálie se zdařila


images/italie2015_05.jpg Ve dnech 29. - 31. července 2015 se uskutečnila exkurze do dvou významných ovocnářských a vinařských oblastí Itálie: do regionu Trentino a jižněji do oblasti Emilia-Romagna. Velmi nabitý program exkurze jsme v odpoledních hodinách hned po příjezdu zahájili návštěvou pokusných výsadeb výzkumného centra v Laimburgu . Posláním centra je poskytování co nejkvalitěnších informací místním pěstitelům. Výzkumný ústav se zabývá testováním nových odrůd a podnoží, technologiemi pěstování s úsporou lidské práce, výživou ovocných stromů, technikami skladováním plodů a zvláštní pozornost je věnována ekologické produkci ovoce. Ta sice představuje v objemu místního ovocnářství minoritní podíl, ale je považována za perspektivní směr. Ve výsadbách např. probíhají dlouholeté pokusy zaměřené na vlnatku krvavou, která je v ekologických sadech řešena šetrným způsobem řezu a podporou plodnosti stromů. Vlnatka se začala v ekologických sadech objevovat se zaváděním řezu na tzv. "click", který vytváří vhodné podmínky pro její šíření.

images/italie2015_0.jpg Druhý den jsme měli možnost nahlédnout do "kuchyně" jednoho z odbytových center konsorcia Melinda situovaného v údolí "Non Valley" severně od Trenta. Konsorcium bylo vytvořeno sdružením 16 odbytových družstev (kooperativ) a poskytuje skladovací technologii a odbyt zhruba 4000 pěstitelským subjektům. Průměrná velikost jednotlivých farem se pohybuje okolo 2ha, což je podle sdělení našeho průvodce z výzkumného centra Edmund Mach Foundation v místních ekonomických podmínkách dostačující plocha pro uživení farmáře. Výnosy jablek činí 70-80 t; cena za 1kg jablek expedovaných ze skladu činí zhruba 75 centů, z čehož ovocnář obdrží zhruba 2/3 (0,50 EUR). Zájmem odbytových center je, aby ovocnáři mohli investovat do vlastního podnikání. Poradenské služby v oblasti ochrany a technologie pěstování jsou poskytovány ze strany výše zmíněné výzkumné instituce formou přímé aktivní spolupráce (extension services).

images/italie2015_06.jpg Téhož dne jsme ještě zvádli přesun o cca 200 km na jih do oblasti Modeny, která je proslulá výrobou balzamikového vinného octa tradiční technologií. V navštívené rodinné farmě Acetaia Sereni kromě vysoce kvalitního balzamikového octa nabízejí olivový olej a víno z vlastní produkce. Zájezd uzavřely návštěvy výsadeb firem Mazzoni group a Vivai Zanzi. Firma Vivai Zanzi je největším producentem ovocných výpěstků v Itálii (3 miliony výpěstků/rok). Je zaměřena na produkci všech ovocných druhů, včetně netradičních. Podnik se vyznačuje rozsáhlými experimentálními plochami s výměrou 100 ha. Na této ploše se pěstují všechny produkované odrůdy a experimentálně se zkouší další nové odrůdy a nové klony. Firmu navštěvují pěstitelé a výzkumní pracovníci z celého světa.

images/italie2015_09.jpg Mazzoni group je podnik zabývající se zemědělkou produkcí na 2 000 ha v oblasti Ferrara v provincii Emilia Romagna. Je rozdělen do několika divizí – ovocnářství (sady, školkařská produkce), zelinářství, obilnářství. Ve školkařské produkci se specializují na tvar bibaum (viz foto), což je výpěstek založený ze dvou oček. Tento tvar mající dvě osy poskytuje velmi dobrou produkci s nízkými nároky na ruční práci, omezuje růst podnože a je vhodný pro mechanizovaný řez, který se i experimentálně ve výsadbách zkouší. V produkčních výsadbách jabloní se specializují na produkci odrůd Fuji a klonů Pink Lady. Jablka jsou téměř výhradně exportovány do zahraničí.

Poděkování si zaslouží Roman Chaloupka a Vašek Psota, kteří se ujali překladu do rodného jazyka. Kompletní rozsah informací z exkurze bude v dohledné době zpracován formou bulletinu "Biosad News". Fotografie jsou k shlédnutí v albech umístěných na biosad.rajce.idnes.

Nové podmínky v dotacích pro EZ


images/ukzuz.jpg Podmínkou dotace na sady bude zápis sadu v registru ÚKZÚZ. Velká většina ekologických sadů zde doposud zapsána není a i když NV k EZ ještě nenabylo platnosti, je třeba dát evidenci sadů do pořádku již nyní.

Podrobněji viz dokument >>Seminář v Tetčicích


tetcice2015_small.jpg 10.3. 2015 se v Tetčicích u Rosic v hotelu "U Crlíků" konal tradiční předjarní seminář zaměřený ekologické pěstování ovoce. Prezentace jsou k dispozici v odkazu semináře.


Fotografie ze semináře >>

Aktivity 2014


Druhé číslo bulletinu BiosadNews


biosadnews_icon.jpgVážení přátelé,
K dispozici je další, v pořadí druhé vydání “občasníku” Biosad news, tentokrát věnované ovocnářství v severní Itálii, kde jsme ve druhé polovině září loského roku měli možnost strávit několik dnů. Hlavním cílem byla návštěva výzkumného cetra Fondazione Edmund Mach - Instituto Agrario Di San Michele All´Adige a s ním spojená exkurze do konsorcií La Trentina a Melinda. Přestože šlo o relativně krátkodobý pobyt, podařilo se zaznamenat poměrně široký záběr informací. Na necelých 20 stránkách se můžete dozvědět řadu nových i známých věcí o tomto zajímavém regionu, o výzkumném institutu a o pěstování ovoce v Itálii v obecnějším měřítku...

Všechna vydání bulletinu najdete v odkazu články >>


Stalo se...


dolany2014_small.jpg(3 kb) Dolany, 14.8.2014. Necelé dvě desítky zájemců o dění v ochraně ovoce se ve čtvrtek 14.8. sešla v areálu ovocnářského střediska ZD Dolany. Nižší počet účastníků zcela vynahradila příjemná a otevřená atmosféra s množstvím diskuzních témat, včetně aktuální situace kolem odbytu ovoce. Organizátory polního den byli Václav Psota (Biocont Laboratory) a Radka Zeinerová (ZD Dolany). Hlavním cílem setkání byla prezentace poloprovozních pokusů s přípravkem Alginure ve výsadbách odrůdy Golden Delicious, kde v loňském roce byly problémy se strupovitostí. Zařazení Alginure do systému ochrany viditelně snížilo napadení ...

Celou reportáž ze semináře včetně dalších informací a zpráv najdete zde >>

Prezentace ze semináře:
V. Psota: Den v sadu >>
V Falta: Co je nového v ochraně sadů.. >>


bodensee_small.jpg(3 kb) 17. – 19. července 2014 se v parných letních dnech vypravila skupina ovocnářů z Moravy a Čech a dalších zájemců na poznávací cestu na jih Německa. Zájezd se uskutečnil pod záštitou občanského sdružení Biosad ve spolupráci s firmami Voen a Biofa. Cílem cesty, kterou perfektně zorganizoval a připravil Radek Vávra, byla návštěva ovocnářských podniků v okolí Bodamského jezera. Program byl věnován jak podnikům hospodařícím ekologicky, tak i těm v integrovaném režimu. Po několika hodinách strávených v autobuse jsme zastavili v rodinné firmě Haug ve vesnici Schönau na předměstí města Lindau. V malebné krajině okolo Bodamského jezera Claudius a Janine Haugovi pěstují na 7 hektarech vinnou révu a na 10 hektarech jabloně ....

Kompletní reportáž ze zájezdu najdete zde >>
Fotografie jsou k dispozici na http://biosad.rajce.idnes.cz

bomba5.jpg(3 kb) 25.3.2014 v Milovicích u Hořic proběhla Valná hromada SISPO, kde byly prezentovány některé výsledky z projektů zaměřených na ekologickou a nízkoreziduální produkci.

Ke stažení jsou nyní příspěvky:
K. Holý: Podpora výskytu užitečných organizmů v sadu.
V. Falta: Ochrana jabloní v systému nízkoreziduální a bezreziduální produkce.


rezidua2013.jpg(3 kb) Vydána byla tiskem metodika s názvem "Minimalizace rizik pesticidů v integrované produkci jádrovin" zaměřená na problematiku reziduí pesticidů v ovoci a na vedlejší účinky přípravků na necílové organizmy, především na přirozené nepřátele škůdců. V publikaci jsou k dispozici degradační křivky většiny účinných látek fungicidů a zoocidů určených do jádrovin včetně podkladů pro postřikový plán, jenž by měl pěstitelům pomoci splnění podmínek nízkoreziduální a bezreziduální produkce. Zpracována je bionomie základních skupin přirozených nepřátel škůdců doplněná fotografiemi a údajemi o jejich citlivosti k pesticidům. U pesticidních látek jsou uvedeny účinky na necílové druhy a přípravky rozděleny do aktualizovaného zeleného, žlutého a červeného seznamu podle jejich hodnocení v databázích a v laboratorních pokusech. Autorský tým tvoří řešitelé a spoluřešitelé 2 výzkumných projektů, jejichž prostřednictvím mohly být informace obsažené v této příručce v průběhu několika posledních let získány a zpracovány. Počet stran 71; barevné fotografie, grafy, tabulky. >>


tetcice14_1.jpg(3 kb) bomba5.jpg(3 kb) Seminář v Tetčicích13.3.2014 se v Tetčicích u Rosic konal seminář zaměřený na klíčová témata v ochraně ekologických i integrovaných sadů. Jedním z přednášejících byl i Karel Waltl z Rakouska, který posluchače seznámil nejen s informacemi z ochrany ovoce, ale také se systémem ekologické produkce v Rakousku a se způsobem financování a uskutečňování poradenství u našich jižních sousedů. Dalších přednášek souvisejících s ochranou sadů se zhostili Petr Ackermann, Václav Psota a Tomáš Litschmann. Po skončení semináře proběhla valná hromada občanského sdružení Biosad, kde byli přijati noví členové a schválen plán aktivit na rok 2014.

K dispozici jsou tyto prezentace:
T. Litschmann: Stanovení přírůstku listové plochy jabloní podle meteorologických údajů. >>
V. Psota: Výsledky pokusů 2013 - ovocné dřeviny. >>
K. Waltl: Ekologické ovocnářství v Rakousku >>Máte-li k daným tématům připomínky či dotazy, napište nebo zavolejte :-))[Zpět na začátek stránky]