Code-Sucks.com - Header
pestrenka2.jpg(26 kb)
Co je Biosad?
BioSad je občanské sdružení, jehož posláním je podpora rozvoje ekologické produkce ovoce v České republice. Cílem je usnadnění komunikace mezi výzkumem a pěstiteli a podpora efektivního uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Naše aktivity jsou soustředěny na poskytování informací potřebných pro biopěstitele zaměřených na výrobu kvalitního a zdravotně nezávadného ovoce. Dalším cílem sdružení BioSad je zařazováním prvků ekologického pěstování do produkce integrované. Členskou základnu tvoří ekologičtí i IP pěstitelé, zástupci výzkumu, OU a další osoby zapojené do činnosti sdružení.

Více >>
Program
Naše činnost je zaměřena na poradenství a další formy služeb pěstitelům v následujících oblastech:

- ochrana proti houbovým chorobám
- ochrana proti škůdcům
- informace o přípravcích
- spolupráce s výzkumnými organizacemi
- předávání výsledků výzkumu do praxe
- propagace bioovocnářství

Více >>
Kontakt
Vladan Falta
vladan.falta@seznam.cz
tel.: 733131114

Radek Vávra
rvavra@seznam.cz
tel.: 737603151

Václav Psota
psota@biocont.cz
tel.: 733522664

Roman Loskot
loskot@biocont.cz
tel.: 604938822

Martin Bagar
bagar@biocont.cz
tel.: 603 155 208


SEO optimalizace

Publikace o vrtuli třešňové


images/titulka_nahled_small.jpg 1. června 2017. V rámci projektu NAZV QJ1210275 „Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy“ (koordinátor projektu Radek Vávra), vznikla metodika zaměřená na ochranu proti vrtuli třešňové v ekologickém režimu pěstování. Tématicky je publikace rozšířena o informace potřebné pro pěstitele v integrované produkci a také o další aspekty pěstování třešní a višní. Text je doprovázen fotografiemi, grafy a schématy v obdobném pojetí, jako tomu bylo u předcházejících publikací zveřejněných na tomto webu. Věříme, že zájemci o danou problematiku najdou v této brožurce vše podstatné, co je potřeba znát ke zvládání ochrany proti rozhodujícímu škůdci třešní višní.

náhledové pdf metodiky ke stažení >>

Seminář v Tetčicích


V úterý 21. 3. 2017 jsou všichni srdečně zváni na další setkání pěstitelů ovoce, tradičně opět v hotelu "U Crlíků" v Tetčicích u Rosic. Jaro se nezadržitelně blíží a tak využijte příležitost k získání podnětných informací pro začínající sezonu. Zahájení je tentokrát již v 8:30. Po ukončení přednášek se uskuteční Valná hromada spolku BioSad. Těšíme se na Vaši účast.

program semináře >>
program VH >>

Kalendář ochrany rostlin


tacr2015_ep_plus_ipm2.jpg Zpracovány byly metodiky "Ochrana ovoce v ekologické produkci" a "Ochrana ovoce v integrované bezreziduální produkci", jež jsou výstupem projektu TA02020168 ("Technologie ochrany ovoce v ekologické a nízkoreziduální produkci"). Jsou koncipovány jako průvodce vegetační sezónou s doporučeními v ochraně v návaznosti na fenologii ovocných druhů, potenciální výskyty škodlivých organizmů, výběr přípravků atd. Metodiky vycházejí z mnonitorovacích zpráv a zachovávají jejich grafické pojetí a také strukturu kromě témat, jež nebylo možno zobecnit (např. průběh počasí). Jak tituly napovídají, zpracovány byly 2 verze, obsahově se lišící ve volbě přípravků v jednotlivých doporučeních. Zde je kontakt pro případné zájemce o tištěnou verzi nebo pdf v tiskové kvalitě:

vladan.falta@seznam.cz
tel. 733 131 114

Přednášky z Tetčic


V archivu jsou ke stažení přednášky Francise Bucaillea a Carla Bassanettiho z předvánočního semináře v Tetčicích.

Předvánoční seminář v Tetčicích


crlik_small.jpg 7. 12. 2016 se koná tradiční setkání pěstitelů ovoce v hotelu "U Crlíků" v Tetčicích u Rosic. Do programu semináře , jenž organizuje a pořádá BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. , byli zařazeni dva zahraniční přednášející - Francis Bucaille (Francie, téma "Mikrobiální přípravky pro výživu ovocných dřevin") a Carlo Bassanetti (CBC Europe, téma "Obaleč jablečný v Itálii – aktuální situace a možnosti ochrany"). Pozornost bude věnována průběhu letošní sezony a také nové houbové chorobě jabloní Marssonina coronaria způsobující přečasný opad listů. Pro návštěvníky semináře budou také připraveny nové publikace, které vznikly v průběhu řešení nyní již ukončených výzkumných projektů se spoluúčastí sdružení Biosad.

program semináře >>

Publikace o ochraně jádrovin


images/titulka_nahled_small.jpg 29. září 2016. V rámci ukončeného výzkumného projetku NAZV, na němž se podílelo i sdružení Biosad, byla zpracována metodika "Ochrana jádrovin ekologické produkci". Jak napovídá název, publikace je určena ekologickým sadařům a je obsáhlým a zároveň srozumitelným návodem k ochraně jabloní a hrušní v ekologickém režimu pěstování. Zahrnuje informace ke 150 škodlivým organizmům – diagnostiku, bionomii, monitoring a konkrétní pokyny v ochraně, a to prostřednictvím cca 1000 fotografií a barevných schémat sladěných v přehledném grafickém pojetí. Je v současné době nejpodrobnějším materiálem, jenž je v ČR k danému tématu k dispozici. K zpracování byly využity nové poznatky z aplikovaného výzkumu společně s dlouholetými zkušenostmi autorského kolektivu. Je potěšující, že kniha, uspěla i v soutěži "Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016". Ocenění bylo předáno na konci tohoto srpna v rámci zahájení výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích. >>

Věříme, že předkládaná publikace zaujme nejen pěstitele, ale i další čtenáře.

Informace k distribuci knihy:
e-mail: vladan.falta@seznam.cz
tel.: 733 131 114

Předjarní seminář v Tetčicích


images/tetcice2015_2_small.jpg 16. března 2016 se opět koná tradiční předjarní seminář v Tetčicích u Rosic. Kromě témat zaměřených na ochranu ovoce je do programu zařazena přednáška věnovaná netradičním ovocným druhům, dále výživa sadů a příspěvek o kontrole přípravků. Zahájení přednášek je v 9:00, prezence od 8:30 do 9:00. Po skončení semináře proběhne Valná hromada občanského sdružení Biosad. Těšíme se na Vaši účast!

program semináře >>

Exkurze do Itálie se zdařila


images/italie2015_05.jpg Ve dnech 29. - 31. července 2015 se uskutečnila exkurze do dvou významných ovocnářských a vinařských oblastí Itálie: do regionu Trentino a jižněji do oblasti Emilia-Romagna. Velmi nabitý program exkurze jsme v odpoledních hodinách hned po příjezdu zahájili návštěvou pokusných výsadeb výzkumného centra v Laimburgu . Posláním centra je poskytování co nejkvalitěnších informací místním pěstitelům. Výzkumný ústav se zabývá testováním nových odrůd a podnoží, technologiemi pěstování s úsporou lidské práce, výživou ovocných stromů, technikami skladováním plodů a zvláštní pozornost je věnována ekologické produkci ovoce. Ta sice představuje v objemu místního ovocnářství minoritní podíl, ale je považována za perspektivní směr. Ve výsadbách např. probíhají dlouholeté pokusy zaměřené na vlnatku krvavou, která je v ekologických sadech řešena šetrným způsobem řezu a podporou plodnosti stromů. Vlnatka se začala v ekologických sadech objevovat se zaváděním řezu na tzv. "click", který vytváří vhodné podmínky pro její šíření.

images/italie2015_0.jpg Druhý den jsme měli možnost nahlédnout do "kuchyně" jednoho z odbytových center konsorcia Melinda situovaného v údolí "Non Valley" severně od Trenta. Konsorcium bylo vytvořeno sdružením 16 odbytových družstev (kooperativ) a poskytuje skladovací technologii a odbyt zhruba 4000 pěstitelským subjektům. Průměrná velikost jednotlivých farem se pohybuje okolo 2ha, což je podle sdělení našeho průvodce z výzkumného centra Edmund Mach Foundation v místních ekonomických podmínkách dostačující plocha pro uživení farmáře. Výnosy jablek činí 70-80 t; cena za 1kg jablek expedovaných ze skladu činí zhruba 75 centů, z čehož ovocnář obdrží zhruba 2/3 (0,50 EUR). Zájmem odbytových center je, aby ovocnáři mohli investovat do vlastního podnikání. Poradenské služby v oblasti ochrany a technologie pěstování jsou poskytovány ze strany výše zmíněné výzkumné instituce formou přímé aktivní spolupráce (extension services).

images/italie2015_06.jpg Téhož dne jsme ještě zvádli přesun o cca 200 km na jih do oblasti Modeny, která je proslulá výrobou balzamikového vinného octa tradiční technologií. V navštívené rodinné farmě Acetaia Sereni kromě vysoce kvalitního balzamikového octa nabízejí olivový olej a víno z vlastní produkce. Zájezd uzavřely návštěvy výsadeb firem Mazzoni group a Vivai Zanzi. Firma Vivai Zanzi je největším producentem ovocných výpěstků v Itálii (3 miliony výpěstků/rok). Je zaměřena na produkci všech ovocných druhů, včetně netradičních. Podnik se vyznačuje rozsáhlými experimentálními plochami s výměrou 100 ha. Na této ploše se pěstují všechny produkované odrůdy a experimentálně se zkouší další nové odrůdy a nové klony. Firmu navštěvují pěstitelé a výzkumní pracovníci z celého světa.

images/italie2015_09.jpg Mazzoni group je podnik zabývající se zemědělkou produkcí na 2 000 ha v oblasti Ferrara v provincii Emilia Romagna. Je rozdělen do několika divizí – ovocnářství (sady, školkařská produkce), zelinářství, obilnářství. Ve školkařské produkci se specializují na tvar bibaum (viz foto), což je výpěstek založený ze dvou oček. Tento tvar mající dvě osy poskytuje velmi dobrou produkci s nízkými nároky na ruční práci, omezuje růst podnože a je vhodný pro mechanizovaný řez, který se i experimentálně ve výsadbách zkouší. V produkčních výsadbách jabloní se specializují na produkci odrůd Fuji a klonů Pink Lady. Jablka jsou téměř výhradně exportovány do zahraničí.

Poděkování si zaslouží Roman Chaloupka a Vašek Psota, kteří se ujali překladu do rodného jazyka. Kompletní rozsah informací z exkurze bude v dohledné době zpracován formou bulletinu "Biosad News". Fotografie jsou k shlédnutí v albech umístěných na biosad.rajce.idnes.

Nové podmínky v dotacích pro EZ


images/ukzuz.jpg Podmínkou dotace na sady bude zápis sadu v registru ÚKZÚZ. Velká většina ekologických sadů zde doposud zapsána není a i když NV k EZ ještě nenabylo platnosti, je třeba dát evidenci sadů do pořádku již nyní.

Podrobněji viz dokument >>Seminář v Tetčicích


tetcice2015_small.jpg 10.3. 2015 se v Tetčicích u Rosic v hotelu "U Crlíků" konal tradiční předjarní seminář zaměřený ekologické pěstování ovoce. Prezentace jsou k dispozici v odkazu semináře.


Fotografie ze semináře >>Druhé číslo bulletinu BiosadNews


biosadnews_icon.jpgVážení přátelé,
K dispozici je další, v pořadí druhé vydání “občasníku” Biosad news, tentokrát věnované ovocnářství v severní Itálii, kde jsme ve druhé polovině září loského roku měli možnost strávit několik dnů. Hlavním cílem byla návštěva výzkumného cetra Fondazione Edmund Mach - Instituto Agrario Di San Michele All´Adige a s ním spojená exkurze do konsorcií La Trentina a Melinda. Přestože šlo o relativně krátkodobý pobyt, podařilo se zaznamenat poměrně široký záběr informací. Na necelých 20 stránkách se můžete dozvědět řadu nových i známých věcí o tomto zajímavém regionu, o výzkumném institutu a o pěstování ovoce v Itálii v obecnějším měřítku...

Všechna vydání bulletinu najdete v odkazu články >>


Stalo se...


dolany2014_small.jpg(3 kb) Dolany, 14.8.2014. Necelé dvě desítky zájemců o dění v ochraně ovoce se ve čtvrtek 14.8. sešla v areálu ovocnářského střediska ZD Dolany. Nižší počet účastníků zcela vynahradila příjemná a otevřená atmosféra s množstvím diskuzních témat, včetně aktuální situace kolem odbytu ovoce. Organizátory polního den byli Václav Psota (Biocont Laboratory) a Radka Zeinerová (ZD Dolany). Hlavním cílem setkání byla prezentace poloprovozních pokusů s přípravkem Alginure ve výsadbách odrůdy Golden Delicious, kde v loňském roce byly problémy se strupovitostí. Zařazení Alginure do systému ochrany viditelně snížilo napadení ...

Celou reportáž ze semináře včetně dalších informací a zpráv najdete zde >>

Prezentace ze semináře:
V. Psota: Den v sadu >>
V Falta: Co je nového v ochraně sadů.. >>


bodensee_small.jpg(3 kb) 17. – 19. července 2014 se v parných letních dnech vypravila skupina ovocnářů z Moravy a Čech a dalších zájemců na poznávací cestu na jih Německa. Zájezd se uskutečnil pod záštitou občanského sdružení Biosad ve spolupráci s firmami Voen a Biofa. Cílem cesty, kterou perfektně zorganizoval a připravil Radek Vávra, byla návštěva ovocnářských podniků v okolí Bodamského jezera. Program byl věnován jak podnikům hospodařícím ekologicky, tak i těm v integrovaném režimu. Po několika hodinách strávených v autobuse jsme zastavili v rodinné firmě Haug ve vesnici Schönau na předměstí města Lindau. V malebné krajině okolo Bodamského jezera Claudius a Janine Haugovi pěstují na 7 hektarech vinnou révu a na 10 hektarech jabloně ....

Kompletní reportáž ze zájezdu najdete zde >>
Fotografie jsou k dispozici na http://biosad.rajce.idnes.cz

bomba5.jpg(3 kb) 25.3.2014 v Milovicích u Hořic proběhla Valná hromada SISPO, kde byly prezentovány některé výsledky z projektů zaměřených na ekologickou a nízkoreziduální produkci.

Ke stažení jsou nyní příspěvky:
K. Holý: Podpora výskytu užitečných organizmů v sadu.
V. Falta: Ochrana jabloní v systému nízkoreziduální a bezreziduální produkce.


rezidua2013.jpg(3 kb) Vydána byla tiskem metodika s názvem "Minimalizace rizik pesticidů v integrované produkci jádrovin" zaměřená na problematiku reziduí pesticidů v ovoci a na vedlejší účinky přípravků na necílové organizmy, především na přirozené nepřátele škůdců. V publikaci jsou k dispozici degradační křivky většiny účinných látek fungicidů a zoocidů určených do jádrovin včetně podkladů pro postřikový plán, jenž by měl pěstitelům pomoci splnění podmínek nízkoreziduální a bezreziduální produkce. Zpracována je bionomie základních skupin přirozených nepřátel škůdců doplněná fotografiemi a údajemi o jejich citlivosti k pesticidům. U pesticidních látek jsou uvedeny účinky na necílové druhy a přípravky rozděleny do aktualizovaného zeleného, žlutého a červeného seznamu podle jejich hodnocení v databázích a v laboratorních pokusech. Autorský tým tvoří řešitelé a spoluřešitelé 2 výzkumných projektů, jejichž prostřednictvím mohly být informace obsažené v této příručce v průběhu několika posledních let získány a zpracovány. Počet stran 71; barevné fotografie, grafy, tabulky. >>


tetcice14_1.jpg(3 kb) bomba5.jpg(3 kb) Seminář v Tetčicích13.3.2014 se v Tetčicích u Rosic konal seminář zaměřený na klíčová témata v ochraně ekologických i integrovaných sadů. Jedním z přednášejících byl i Karel Waltl z Rakouska, který posluchače seznámil nejen s informacemi z ochrany ovoce, ale také se systémem ekologické produkce v Rakousku a se způsobem financování a uskutečňování poradenství u našich jižních sousedů. Dalších přednášek souvisejících s ochranou sadů se zhostili Petr Ackermann, Václav Psota a Tomáš Litschmann. Po skončení semináře proběhla valná hromada občanského sdružení Biosad, kde byli přijati noví členové a schválen plán aktivit na rok 2014.

K dispozici jsou tyto prezentace:
T. Litschmann: Stanovení přírůstku listové plochy jabloní podle meteorologických údajů. >>
V. Psota: Výsledky pokusů 2013 - ovocné dřeviny. >>
K. Waltl: Ekologické ovocnářství v Rakousku >>Aktualizováno:

 
 
 
HACK