Code-Sucks.com - Header
pestrenka2.jpg(26 kb)
Aktuality
Signalizační zprávy 2019 jsou nově k dispozici online >>


Co je Biosad?
BioSad je spolek, jehož posláním je podpora rozvoje ekologické produkce ovoce v ČR. Naše aktivity jsou soustředěny na poskytování informací potřebných pro pěstitele zaměřených na výrobu kvalitního a zdravotně nezávadného ovoce. Členskou základnu tvoří nejen ekologičtí sadaři, ale i pěstitelé v integrované produkci, dále zástupci výzkumu, Ovocnářské unie a další osoby.

Více >>
Kontakt
Vladan Falta
vladan.falta@seznam.cz
tel.: 733522664

Radek Vávra
rvavra@seznam.cz
tel.: 737603151

Václav Psota
psota@biocont.cz
tel.: 725761112

Martin Bagar
bagar@biocont.cz
tel.: 603 155 208


počítadlo.abz.cz

Seminář "Modelový ekologický sad"


liskovec2018_small.jpg Ve středu 14. 8. 2019 se od 9:30 hodin v restauraci "U Volejníků" v Ostopovicích u Brna opět uskuteční seminář zaměřený na prezentaci projektu "Modelový ekologický sad". Cílem projektu je založení a provoz modelového sadu hospodařícího v režimu certifikovaného ekologického zemědělství. Projekt je tříletý a byl zahájen v roce 2017. Účastníci budou seznámeni s průběhem a s výsledky  v posledním roce řešení, tj. v sezóně 2019. Součástí semináře je opět přednáška K. Waltla (Landwirtschafts Kammer Steiermark, Rakousko) a také praktická ukázka multifunkčního stroje Green Manager s odborným komentářem, kde účast přislibil i specialista na půdní biodiverzitu Wilfried Hartl (Bio Forschung Austria). Jste srdečně zváni!

Více viz pozvánka >>


Předjarní seminář v Tetčicích u Rosic


jabko3.jpg V Tetčicích u Rosic se 6.3.2019 v hotelu U Crlíků uskuteční tradiční předjarní seminář pro ovocnáře. Do programu jsou zařazeny informace o výskytu škůdců a chorob v předchozí sezóně, přednáška o vlivu klimatických změn, prezentace o pěstování stolního rybízu a angreštu a další témata. Po skončení semináře proběhne Valná hromada spolku BioSad. Seminář bude zahájen v 9:00, prezence účastníků v 8:45. Podrobnosti najdete v pozvánkách. Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka na seminář >>
Pozvánka na VH >>


Exkurze do Švýcarska a Bavorska


liskovec2017_small2.jpg Na 5.9. - 8.9. 2018 spolek Biosad připravuje další z exkurzí do zahraničí - tentokrát do ovocnářských oblastí v Bavorsku a ve Švýcarsku. V Německu je plánována návštěva Bavorského ovocnářského a šlechtitelského centra a ovocnářské farmy Martin Heinz u Bodamského jezera. Ve Švýcarsku navštívíme výzkumné instituce FIBL a Agroscope. Na poslední den (sobota 8.9.) je naplánován výlet do podhůří Alp. Doprava proběhne autobusem; předběžná cena za noclehy, dopravu a stravování je 7500-8000 Kč za osobu. Podrobnější informace naleznete v pozvánce. Přihláška je ke stažení na stránkách Biocont Laboratory spol. s r.o.

Kontaktní osoba:
Ing. Radek Vávra, Ph.D.,
tel. 737 603 151
rvavra@seznam.cz

Těšíme se na Vaši účast!


Seminář "Modelový ekologický sad"


liskovec2017_small2.jpg 14. 8. 2018 se od 9:30 hodin v restauraci "U Volejníků" v Ostopovicích u Brna uskuteční seminář zaměřený na prezentaci projektu "Modelový ekologický sad". Cílem projektu je založení a provoz modelového sadu hospodařícího v režimu certifikovaného ekologického zemědělství. Hlavní smysl projektu spočívá v demonstraci možnosti intenzivní ekologické produkce jablek v podmínkách ČR. Projekt je tříletý a byl zahájen v roce 2017. Účastníci budou seznámeni s průběhem a s výsledky projektu v roce 2018. Součástí semináře je i přednáška K. Waltla (Landwirtschafts Kammer Steiermark, Rakousko). Těšíme se na Vaši účast!

Více viz pozvánka >>


Jarní seminář Biosadu v Holovousích


holovousy_ovi.jpg 13. 3. 2018 se od 9:00 hodin v jednacím sále výzkumného institutu v Holovousích koná jarní seminář pro ovocnáře zaměřený nejen na ochranu ovoce, ale i na další zajímavá témata, jako je využívání antistresorů nebo role mykorhizních symbioz v ovocných výsadbách. Po ukončení semináře se uskuteční valná hromada spolku Biosad. Těšíme se na Vaši účast!

Více viz pozvánka >>


Předvánoční seminář v Tetčicích


crlik_small.jpg 13. 12. 2017 se od 9:00 hodin v hotelu "U Crlíků" v Tetčicích u Rosic koná tradiční předvánoční seminář pořádaný firmou BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. V tématicky pestrém programu semináře jsou zařazeni dva zahraniční přednášející (J. Bayer a N. Dostert, BIOFA) s příspěvky zaměřenými na fungicidní ochranu ovoce v ekologických systémech pěstování.


Více viz pozvánka >>

Seminář "Ukázkový ekologický sad" - po druhé


2. listopadu 2017 se uskuteční další seminář zaměřený na propagaci ekologického ovocnářství. Místem konání je Barešův Ranč a posléze biofarma Stará Skřeněř. Seminář je současně prezentací výsledků projektu odehrávajícího se s podporou Ministerstva zemědělství. Hlavní smysl projektu spočívá v demonstraci možnosti intenzivní ekologické produkce jablek v podmínkách České republiky.

pozvánka >>


Seminář "Ukázkový ekologický sad"


images/liskovec2017_small.jpg 17. srpna 2017 17.8. 2017 se v Brně uskutečnil velmi podnětný seminář, jehož cílem bylo ovocnářskou veřejnost i další zájemce seznámit s projektem „Ukázkový ekologický sad“. Cílem projektu, jenž vznikl z iniciativy MZe, je založení modelového sadu hospodařícího v režimu certifikovaného ekologického zemědělství v nejvyšší produkční intenzitě. Řešitelem projektu je firma BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. ve spolupráci s Ovocnářským družstvem Brno a Biofarmou Skřeněř. Součástí semináře, jehož první část se odehrála v prostorách restaurace "U Švejka", byla i přednáška Karla Waltla (Lanwirtschaftskammer, Steirmark, Rakousko). Poté následovala návštěva sadů ve Starém Lískovci ...

celý článek >>


Publikace o vrtuli třešňové


images/titulka_nahled_small.jpg 1. června 2017. V rámci projektu NAZV QJ1210275 „Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy“ (koordinátor projektu Radek Vávra), vznikla metodika zaměřená na ochranu proti vrtuli třešňové v ekologickém režimu pěstování. Tématicky je publikace rozšířena o informace potřebné pro pěstitele v integrované produkci a také o další aspekty pěstování třešní a višní. Text je doprovázen fotografiemi, grafy a schématy v obdobném pojetí, jako tomu bylo u předcházejících publikací zveřejněných na tomto webu. Věříme, že zájemci o danou problematiku najdou v této brožurce vše podstatné, co je potřeba znát ke zvládání ochrany proti rozhodujícímu škůdci třešní višní.

náhledové pdf metodiky ke stažení >>

Seminář v Tetčicích


V úterý 21. 3. 2017 jsou všichni srdečně zváni na další setkání pěstitelů ovoce, tradičně opět v hotelu "U Crlíků" v Tetčicích u Rosic. Jaro se nezadržitelně blíží a tak využijte příležitost k získání podnětných informací pro začínající sezonu. Zahájení je tentokrát již v 8:30. Po ukončení přednášek se uskuteční Valná hromada spolku BioSad. Těšíme se na Vaši účast.

program semináře >>
program VH >>

Kalendář ochrany rostlin


tacr2015_ep_plus_ipm2.jpg Zpracovány byly metodiky "Ochrana ovoce v ekologické produkci" a "Ochrana ovoce v integrované bezreziduální produkci", jež jsou výstupem projektu TA02020168 ("Technologie ochrany ovoce v ekologické a nízkoreziduální produkci"). Jsou koncipovány jako průvodce vegetační sezónou s doporučeními v ochraně v návaznosti na fenologii ovocných druhů, potenciální výskyty škodlivých organizmů, výběr přípravků atd. Metodiky vycházejí z mnonitorovacích zpráv a zachovávají jejich grafické pojetí a také strukturu kromě témat, jež nebylo možno zobecnit (např. průběh počasí). Jak tituly napovídají, zpracovány byly 2 verze, obsahově se lišící ve volbě přípravků v jednotlivých doporučeních. Zde je kontakt pro případné zájemce o tištěnou verzi nebo pdf v tiskové kvalitě:

vladan.falta@seznam.cz
tel. 733 131 114

Přednášky z Tetčic


V archivu jsou ke stažení přednášky Francise Bucaillea a Carla Bassanettiho z předvánočního semináře v Tetčicích.

Předvánoční seminář v Tetčicích


crlik_small.jpg 7. 12. 2016 se koná tradiční setkání pěstitelů ovoce v hotelu "U Crlíků" v Tetčicích u Rosic. Do programu semináře , jenž organizuje a pořádá BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. , byli zařazeni dva zahraniční přednášející - Francis Bucaille (Francie, téma "Mikrobiální přípravky pro výživu ovocných dřevin") a Carlo Bassanetti (CBC Europe, téma "Obaleč jablečný v Itálii – aktuální situace a možnosti ochrany"). Pozornost bude věnována průběhu letošní sezony a také nové houbové chorobě jabloní Marssonina coronaria způsobující přečasný opad listů. Pro návštěvníky semináře budou také připraveny nové publikace, které vznikly v průběhu řešení nyní již ukončených výzkumných projektů se spoluúčastí sdružení Biosad.

program semináře >>

Publikace o ochraně jádrovin


images/titulka_nahled_small.jpg 29. září 2016. V rámci ukončeného výzkumného projetku NAZV, na němž se podílelo i sdružení Biosad, byla zpracována metodika "Ochrana jádrovin ekologické produkci". Jak napovídá název, publikace je určena ekologickým sadařům a je obsáhlým a zároveň srozumitelným návodem k ochraně jabloní a hrušní v ekologickém režimu pěstování. Zahrnuje informace ke 150 škodlivým organizmům – diagnostiku, bionomii, monitoring a konkrétní pokyny v ochraně, a to prostřednictvím cca 1000 fotografií a barevných schémat sladěných v přehledném grafickém pojetí. Je v současné době nejpodrobnějším materiálem, jenž je v ČR k danému tématu k dispozici. K zpracování byly využity nové poznatky z aplikovaného výzkumu společně s dlouholetými zkušenostmi autorského kolektivu. Je potěšující, že kniha, uspěla i v soutěži "Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016". Ocenění bylo předáno na konci tohoto srpna v rámci zahájení výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích. >>

Věříme, že předkládaná publikace zaujme nejen pěstitele, ale i další čtenáře.

Informace k distribuci knihy:
e-mail: vladan.falta@seznam.cz
tel.: 733 131 114

Předjarní seminář v Tetčicích


images/tetcice2015_2_small.jpg 16. března 2016 se opět koná tradiční předjarní seminář v Tetčicích u Rosic. Kromě témat zaměřených na ochranu ovoce je do programu zařazena přednáška věnovaná netradičním ovocným druhům, dále výživa sadů a příspěvek o kontrole přípravků. Zahájení přednášek je v 9:00, prezence od 8:30 do 9:00. Po skončení semináře proběhne Valná hromada občanského sdružení Biosad. Těšíme se na Vaši účast!

program semináře >>

Archiv >>Aktualizováno:

 
 
 
HACK