Code-Sucks.com - Header
kalendar5.jpg(5 kb)
Co je signalizace?
= proces, ve kterém jsou stanoveny termíny a způsoby ošetření. Signalizace je součástí plánu ochrany (viz anglický ekvivalent application scheduling ). Přesnost signalizace rozhoduje o účinnosti zásahů a také pomáhá redukovat jejich počet. Intenzivní ovocnářství nelze bez solidní signalizace uskutečňovat.

Při rozhodování o ošetření jsou brány v úvahu následující podklady:

- fenofáze plodiny >>
- vývojové stádium organismu
- splnění teplotních sum >>
- populační hustota nebo infekční tlak - výběr přípravků
- velikost plochy (čas na aplikaci)

Součástí signalizace je proto vždy monitoring výskytu škůdců a chorob (Lánský a kol. 2005).

Metody monitoringu škůdců - Lánský a kol. 2005
U škůdců je termín ošetření většinou sladěn s vývojovými stádii nejcitlivějšími k přípravkům (často L1), kde se efektivně uplatňuje většina larvicidů. Někdy ale zasahujeme proti dospělcům (květopas, zobonosky), nymfám v kterémkoli stádiu (mšice) nebo vajíčkům (přezimující škůdci, ovicidní zásahy proti obalečům).

V ochraně proti patogenům převažuje systém preventivních aplikací, jejichž cílem je zabránit infekci. Kurativní (léčebná) opatření jsou méně spolehlivá.

Plánování ochrany dle SET >>

Plánování ochrany dle SET - tab. 13 Lánský a kol. 2005

SIGNALIZACE OCHRANY V SADECH


V této rubrice jsou k dispozici informace k zásahům v ochraně ovoce. Dle vizuálních kontrol prováděných v sadech, údajů z meteostanic (www.amet.cz) a podle předpovědi počasí (www.chmi.cz, www.pocasi.idnes.cz, www.yr.no) jsou zpracovávány signalizační zprávy.

Další údaje k počasí, podmínkám pro aktivitu obaleče jablečného (grafy) a další informace najdete přímo na http://www.amet.cz/chorskud.htm

Odkliknutím aktivních odkazů na mapce se k dané lokalitě otevře stránka s podrobnými meteorologickými daty a aktuálními podklady k signalizaci ochrany (teplotní sumy, infekce strupovitosti, obaleč jablečný, aj.). V další části této stránky naleznete informace k aktuální situaci v ochraně sadů , jež vychází ze zpracovávaných monitorovacích zpráv. Zprávy za předchozí sezóny (2011, 2012, 2013) jsou v archívu.


Aktuální situace v ochraně ovoce 2015


bomba5.jpg(3 kb) Fenologický vývoj ovocných dřevin ve 12. týdnu:
Většina ovocných plodin ve fázi vegetačního klidu. Počátek rašení patrný u brskvoní a meruněk.

bomba5.jpg(3 kb) Houbové choroby:
Nyní jsou aktuální ošetření broskvoní proti kadeřavosti. Signalizace viz www.amet.cz .

bomba5.jpg(3 kb) Škůdci: nyní je třeba provést kontrolu výskytu přezimujících stádií škůdců. Podrobnější metodiku najdete zde. Aktuální je ošetření proti hálčivcům na slivoních, višních, hrušních i jabloních.
[Zpět na začátek stránky]