Code-Sucks.com - Header
pilatkaj1.jpg(5 kb)
Základní informace
Klíčový škůdce jabloní, který dokáže znehodnotit velkou část úrody. Nezvládnutí ochrany za podmínek vysoké populační hustoty může pro pěstitele skončit katastrofou. Larvy redukují násadu a později poškozují vyvíjející se plody. Ochrana po odkvětu ve fázi BBCH 72 těsně před líhnutím housenic nebo alternativně na dospělce ve fázi balónku.
Aktuální sitauce
Na většině lokalit došlo mezi 20.4. - 25.4. ke kladení pilatky jablečné. Ošetření larvicidy proběhla v 17. týdnu event. i v týdnu 18. dle kladení v pozdě kvetoucích odrůdách.
Přípravky
IO a konvence:
Calypso 480 SC
Mospilan 20 SP
Reldan 40 EC

Organická produkce:
Výluh z dřeva tropické rostliny Quassia amara >>

Víte, že..
button_green.jpg(481 b) Larva pilatky během svého vývoje poškodí 3-4 plody?
button_green.jpg(481 b) Pilatka se rozmnožuje částečně partenogeneticky? Z neoplozených vajíček se líhnou samičky.
button_green.jpg(481 b) Část populace larev (eonymfa nebo pronymfa) diapauzuje v kokonu 2 roky? Proto bývá pilatka každoročním návštěvníkem sadů i při zvládntutí ochrany.
button_green.jpg(481 b) K přirozeným nepřátelům pilatek řadíme některé lumky (např. Aptesis nigrocincta), entomopatogenní hlístice a entomopatogenní houby.
button_green.jpg(481 b) Do příbuzenstva pilatky jablečné patří poměrně vzácná pilatka hrušňová (Hoplocampa brevis Klug.) s trochu odlišnou bionomií. Výskyt na jižní Moravě.

Pilatka hrušňová (poškoz. plůdky) pilatka_hrus.jpg(44 kb)
Pilatka jablečná

 

Hoplocampa testudinea (Klug, 1814)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)     Čeleď: Pilatkovití (Tenthredinidae)

POPIS | ŠKODLIVOST | BIONOMIE | OCHRANA | PŘÍPRAVKY | PŘIROZENÍ NEPŘÁTELÉ

button_green.jpg(1 kb) Popis škůdce
Dospělec 6-7 mm, oranžově žlutý s černým hřbetem a nápadnýma černýma očima. Let dospělců trvá krátce v době květu, zejména za slunného počasí, vyznačují se velkou pohyblivostí. Samičky se v sadech objevují dříve než samci. Čerstvě vykladená vajíčka čirá, 0,5 mm. Larvy jsou housenice, bělavé, bez kresby, s černou, později žlutohnědou hlavou.

pilatkaj2.jpg(17 kb) pilatkaj_vejce1.jpg(28 kb) pilatkaj_larva.jpg(30 kb)

button_green.jpg(1 kb) Škodlivost
Pilatka redukuje počet plodů a způsobuje na části plodů vady vzhledu. Vylíhlé housenice působí pod povrchovým žírem vznik pentlicovitých korkových jizev na plodech (primární poškození). Vzrostlé larvy vyžírají v dalších plodech objemnou dutinu vyplněnou červenohnědou drtí zapáchající po octu. Chodba vyúsťuje kruhovitým otvorem, uzavřeným v době přítomnosti housenice rezavou kašovitou drtí, provázenou rezavým výtokem (sekundární poškození). Tyto plody opadávají v době 2. fyziologického opadu plodů. Vzhledem k tomu, že jedna larva poškodí 3-4 plody, tak nezvládnutí ochrany často vede k velkým ekonomickým ztrátám. Nejvyšší škody nastávají při neúspěšné ochraně po chemické probírce plodů, po které zůstávají především napadené královské květy. Náchylné jsou především raně kvetoucí odrůdy: James Grieve, Julia, Idared, Šampion, Rubinola apod. Poznámka: V ekologických sadech podle zkušeností ze zahraničí zpravidla dochází vlivem vyššího výskytu přirozených nepřátel ke snížení škodlivosti pilatek. [Zpět na začátek stránky]

pilatkaj_poskoz1.jpg(29 kb) pilatkaj_poskoz2.jpg(31 kb) pilatkaj_poskoz3.jpg(30 kb) pilatkaj_poskoz4.jpg(30 kb) pilatkaj_poskoz5.jpg(31 kb) pilatkaj_poskoz6.jpg(31 kb)

button_green.jpg(1 kb) Bionomie
Jedna generace během sezóny. Přezimuje housenice jako eonymfa nebo pronymfa v kokonech v půdě v hloubce 5-20 cm. Kuklení před květem jabloní během IV. Líhnutí dospělců časově synchronizováno s počátkem květu raně kvetoucích odrůd. Část populace zůstává v diapauze v půdě do dalšího roku. Tento podíl se v jednotlivých letech liší. Populační dynamika ovlivňována i mírou parazitace entomopatogenními houbami a lumkem (Lathrolestes ensator). Poměr pohlaví se v jednotlivých letech mění podle podílu partenogenetického rozmnožování. Z neoplozených vajíček se líhnou samičky, z oplozených obě pohlaví. Období letové aktivity zpravidla soustředěno do 1 letové vlny trvající 1 týden, avšak při chladném počasí rozvlekle i 2-3 týdny. Dospělci se při vyhledávání zdrojů potravy (nektar a pyl květů jabloní) orientují podle bílé barvy květních plátků. Největší aktivita mezi 9.-11. hodinou dopoledne při slunečném a teplém počasí (okolo 20°C). Kladení krátce po výletu dospělců; 1-2 vajíčka kladena do stěny kalicha květů nebo i do odkvétajících, přednostně královských květů. Při velmi nízké násadě mohou být v 1 květu až 4 vajíčka. Jedna samička naklade celkem 20 vajíček. Líhnutí housenic po 10-20 dnech v závislosti na teplotách vzduchu. Po vylíhnutí zpočátku podpovrchový žír pod slupkou plodu do kterého bylo nakladeno vajíčko, později povrchový žír. Potom housenice přelézají na další plody, do kterých se zavrtávají a vyžírají jádřinec. V druhé polovině VI housenice opouštějí poškozené plody a spouštějí se k zemi, kde si spřádají kokon, vstupují do diapauzy a přezimují.
[Zpět na začátek stránky]

button_green.jpg(1 kb) Ochrana
Zásah proti dospělcům. Výlet dospělců sledujeme pomocí bílých lepových desek vyvěšených před květem v počtu 3ks na sad, nebo blok sadu. Výška instalace 150 cm, volíme stromy s nezastíněnými, dobře prosvětlenými korunami. Odstup mezi stromy s instalovanými deskami minimálně 25m. Odpočty se provádí od počátku květu 2 až 3x týdně do konce květu. Práh škodlivosti pro ošetření proti dospělcům závisí na násadě květů (tab. 1). Na počátku výskytu, Na počátku výskytu, při zjištění 10 a více dospělců na desku za dva dny se doporučuje provést ošetření proti dospělcům, nejpozději do 24 hodin po zjištění náletu nebo rozkvětu prvních královských květů.

Tabulka 1: Prahy škodlivosti pro ošetření proti dospělcům pilatky jablečné
pilatkaj_tab1.jpg(38 kb)

Larvicidní zásah. Pokud prahové hodnoty na deskách není dosaženo, rozhodneme o zásahu na základě počtu vykladených vajíček. Kontrola intenzity kladení se provádí na počátku opadu květních plátků květů jabloní. Hodnotí se vzorek 100 nejvyvinutějších květů sledované odrůdy na uhlopříčce kontrolního stanoviště. U květů, které mají pod okvětními plátky na boku kalichu rezavou jizvu (stopa po kladení) se provede kontrola na přítomnost vajíček pod binokulárním mikroskopem. Po odstranění tyčinek, pestíku a okvětních plátků, je na vnitřní straně patrná drobná vypouklina (někdy naprasklá), ve které je vajíčko ukryto. Ošetření se doporučuje při výskytu 2 a více vajíček při slabé násadě a při 4 a více vajíček při silné násadě (tabulka 2).

Tabulka 2: Prahy škodlivosti pro larvicidní ošetření proti pilatce jablečné
pilatkaj_tab1.jpg(38 kb)

Optimální termín ošetření proti líhnoucím se housenicím se určuje podle BSET5,8(h)=2270°C nebo BSET5,8(d)=95°C, kde Biofix B je první úlovek na desky. Nejsou-li k dispozici teplotní údaje, je možné termín líhnutí housenic určit pomocí přímého sledování vývoje embrya ve vajíčku pod binokulárním mikroskopem.

Postup při preparaci: V období předpokládaného zásahu denně odebíráme květy s vajíčky. Pinzetou se odstraní tyčinky a pestík a z okraje nebo boku kališní jamky se preparační jehlou opatrně odstraní krycí blanka, pod kterou je zpravidla dobře viditelné vajíčko pilatky. Ta jsou zpočátku mléčně zakalená (celý vnitřek vajíčka vyplněn žloutkem). Později se objevuje rýsující se tělo embrya, objem žloutku se zmenšuje a přibližně v 1 vývoje žloutek mizí. Tělo larvy se stává stále zřetelnější, zbytek obsahu vajíčka je průsvitný. Pro signalizaci ochrany je klíčová fáze odpovídající přibližně 3 vývoje, kdy se u zárodku objevují červeně zbarvené oči. Ošetření provedeme, pokud se 50% vajíček nachází v tomto vývojovém stádiu; nejpozději však musíme zasáhnout v době líhnutí housenic. Poslední stadium, které předchází líhnutí, se vyznačuje výraznou boční světlou páskou, čilým pohybem, černýma očima, chitinizovanými, dohněda zbarvenými kusadly, švy hlavových segmentů a drápků hrudních noh. Embryonální vývoj je z 90 % ukončen a během následujících 24 hodin se budou líhnou housenice. [Zpět na začátek stránky]

pilatkaj_fenofaze.jpg(12 kb) pilatkaj_vpich1.jpg(29 kb) pilatkaj_preparace.jpg(15 kb) pilatkaj_preparace2.jpg(31 kb) pilatkaj_cervoci2.jpg(12 kb) pilatkaj_vpich2.jpg(29 kb)

Upozornění: V letech s rozvleklým obdobím květu jabloní a při silném přemnožení pilatky jablečné je nutné za 8-10 dnů po prvním ošetření udělat ještě druhou kontrolu kladení škůdce na všech odrůdách. Aplikace insekticidů proti dospělcům v době plného květu jabloní by měla být s ohledem na přítomnost opylujícího hmyzu prováděna ve večerních hodinách. V případě, že je tato prahová hodnota překročena až na konci období letové aktivity ochrana proti dospělcům se neprovádí. Pozdějším použitím uvedených přípravků proti housenicím stěhujícím se na nový plod je možné snížit opad plodů až o 50%, toto ošetření má však velice negativní vliv na blanokřídlé parasitoidy a sekundární rozvoj minujících motýlů a vlnatky.
[Zpět na začátek stránky]

button_green.jpg(1 kb) Přirození nepřátelé
Lumci Aptesis nigrocincta a Lathrolestes ensator, entomopatogenní hlístice Steinernema carpocapsae, S. feltiae, Heterorhabditis bacteriophora.

button_green.jpg(1 kb) Doporučené přípravky:
IO a konvence Organická produkce
Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP,
Reldan 40 EC, Trebon 10 F
Výluh z dřeva tropické rostliny Quassia amara >>

Příprava extraktu z quassiového dřeva: 3 kg pilin (drti) se vaří cca 1 hod v 50 l vody. Po vychladnutí se extrakt doplní na aplikační objem (400-500 l). Příprava těsně před aplikací; případné uskladnění v lednici či v chladícím boxu. Doporučuje se přidání smáčedla.

[Zpět na začátek stránky]
Použitá literatura:
Lánský M., Kneifl V., 2000: Integrovaná ochrana ovoce. Holovousy, 99 str., Metodika 2000.
ISBN: 80-902636-1-5
Lánský M. Falta V., Kloutvorová J., Kocourek F., Stará J., 2005: Integrovaná ochrana ovoce v systému integrované produkce. VŠÚO Holovousy, s.r.o., Metodika 2005.
ISBN: 80-902636-7-4[Zpět na začátek stránky]