Code-Sucks.com - Header
suplik1.jpg(5 kb)
Metodické pokyny
Tabulka mísitelnosti přípravků používaných v ochraně v ekologické produkci >>

Medické pokyny k používání BIOFUNGICIDŮ v ochraně proti strupovitosti v přehledné tabulkové formě. Zpracován je harmonogram ochrany ve vztahu k fenofázím, mechanismu účinku přípravků, fytotoxicitě a abiotickým podmínkám.

Pdf dokument ke stažení zde >>
Zajímavosti
Velmi zajímavý příspěvek o "integrální ochraně", který byl publikován bezmála před 50 lety. Stojí za přečtení !!

Pdf ke stažení >>

Publikace a odborné příspěvky

Na této stránce naleznete příspěvky týkající se ekologické a integrované produkce ovoce, především se zaměřením na ochranu.


Aktuální knižní nabídka

V posledních třech letech bylo vydáno několik praktických příruček zaměřených na ochranu ovoce. Zvolena byla forma zpracování srozumitelná pro široký okruh čtenářů, mezi něž kromě profesních ovocnářů můžeme zahrnout i hobby zahrádkáře, studenty i další zájemce. Text je provázen fotografiemi, ilustracemi a schématy. Jde o následující tituly:

Ochrana jádrovin v ekologické produkci >>
Popisy a bionomie škůdců a chorob v taxonomickém uspořádání, doporučení v ochraně, přípravky a metody pro ekologický režim
Ochrana ovoce v ekologické produkci >>
Pojato jako kalendářní průvodce v signalizaci ochrany během vegetační sezony ve výsadbách jádrovin a peckovin
Ochrana ovoce v integrované bezreziduální produkci >>
Varinta" předchozí publikace pro integrované systémy pěstování ovoce s vysokým standardem zdravotní bezpečnosti
Vrtule třešňová - taxonomie, bionomie a ochrana >>
Monografie věnovaná klíčovému škůdci třešní a višní se širokým tématickým přesahem

images/titulka_nahled.jpg vrtule_metodika_titulka_middle.jpg tacr2015_ep_plus_ipm3_middle.jpg


Bulletin Biosadu


Biosad news - "nulté" vydání občasníku (Bodensee) >>
Biosad news - 1. vydání občasníku >>
Biosad news - 2. vydání občasníku >>

Odborné publikace a prezentace


1) Příspěvky v odborných periodikách, prezentace, postery...

Výsledky z pokusů se skládkovými chorobami (B. Hortová, Olomouc, srpen 2013) >>
Prezentace o přirozených nepřátelích škůdců (K. Holý, Tetčice, prosinec 2012) >>
Příspěvek věnovaný využití teplotních modelů v signalizaci ochrany (prezentace T. Litschmanna ze semináře ve Skalském Dvoře) >>
Rozhovor se zástupci německé firmy BIOFA pro časopis Zahradnictví >>
Přípravek SpinTor v integrované a ekologické produkci (Rostlinolékař 2/2010) >>
Výsledky fungicidních pokusů proti striupovitosti v roce 2010 (Zahradnictví 11/2010) >>
Postřehy z mezinárodní konference o ekologické produkci (Zahradnictví 7/2010) >>
Citlivost populací obaleče jablečného k CpGV u nás (Zahradnictví 7/2010) >>


2) Metodiky a metodické pokyny


rezidua2013.jpg(3 kb) Vydána byla tiskem metodika s názvem "Minimalizace rizik pesticidů v integrované produkci jádrovin" zaměřená na problematiku reziduí pesticidů v ovoci a na vedlejší účinky přípravků na necílové organizmy, především na přirozené nepřátele škůdců. V publikaci jsou k dispozici degradační křivky většiny účinných látek fungicidů a zoocidů určených do jádrovin včetně podkladů pro postřikový plán, jenž by měl pěstitelům pomoci splnění podmínek nízkoreziduální a bezreziduální produkce. Zpracována je bionomie základních skupin přirozených nepřátel škůdců doplněná fotografiemi a údajemi o jejich citlivosti k pesticidům. U pesticidních látek jsou uvedeny účinky na necílové druhy a přípravky rozděleny do aktualizovaného zeleného, žlutého a červeného seznamu podle jejich hodnocení v databázích a v laboratorních pokusech. Autorský tým tvoří řešitelé a spoluřešitelé 2 výzkumných projektů, jejichž prostřednictvím mohly být informace obsažené v této příručce v průběhu několika posledních let získány a zpracovány. Počet stran 71; barevné fotografie, grafy, tabulky. >>

BBCH_tab5.jpg(309 kb) Tabulka kompatibility přípravků používaných v ekologické produkci >>
V tabulce zpracovány možnosti kombinací většiny klíčových přípravků povolených v EP. Ve výčtu chybí přípravek Polisenio (polysulfididká síra), který je díky vysokému pH s většinou látek nebo biopreparátů nemísitelný.

Metodický list k používání biofungicidů proti strupovitosti >>


3. Externí příspěvky

Možnosti ošetření násady proti poškození pozdními mrazy:
1) Využití přípravku Atonik dle instrukcí registranta >>
2) Aplikace přípravků na bázi giberelinů Gibb Plus a Gibb 3 . Principem je podpora vývoje plodů i při poškození semeníků mrazy (vývoj bez oplození). Větší efekt lze očekávat u hrušní a třešní; u jabloní cca 10%. >>
3) Gibb Plus dávkování >>

Příspěvek oponující mylným názorům na ekologické zemědělství >>
Zajímavý příspěvek o "integrální ochraně", který byl publikován bezmála před 50 lety...!! >>
[Zpět na začátek stránky]