Code-Sucks.com - Header
suplik1.jpg(5 kb)
Metodické pokyny
Tabulka mísitelnosti přípravků používaných v ochraně v ekologické produkci >>

Medické pokyny k používání BIOFUNGICIDŮ v ochraně proti strupovitosti v přehledné tabulkové formě. Zpracován je harmonogram ochrany ve vztahu k fenofázím, mechanismu účinku přípravků, fytotoxicitě a abiotickým podmínkám.

Pdf dokument ke stažení zde >>
Zajímavosti
Velmi zajímavý příspěvek o "integrální ochraně", který byl publikován bezmála před 50 lety. Stojí za přečtení !!

Pdf ke stažení >>

Knižní nabídka

Na této stránce naleznete nabídku odborných publikací se zaměřením na ochranu ovoce vydaných v posledních několika letech.

images/titulka_nahled_extrabig.jpg

Ochrana jádrovin v ekologické produkci


Vladan Falta a kol.
Formát A5, 250 stran, kroužková vazba, ISBN: 978-80-7427-194-6

Jak napovídá název, kniha je především určena ekologickým sadařům zaměřeným na pěstování jabloní a hrušní. V obecné rovině se publikace snaží odpovědět na otázku, zda je možné zvládat pěstování ovoce bez chemie.  Knížka, jejíž záměrem je dané téma přiblížit a popularizovat, představuje obsáhlý a zároveň srozumitelný návod k ochraně jabloní a hrušní v ekologickém režimu pěstování. Ideální učební pomůcka pro studenty zahradnických a zemědělských středních i vysokých škol, dále pro zahrádkáře i další zájemce. Zahrnuje informace ke 150 škodlivým organizmům v jejich taxonomickém uspořádání - diagnostiku, bionomii, monitoring a konkrétní pokyny v ochraně, a to prostřednictvím cca 1000 fotografií a barevných schémat sladěných v přehledném grafickém pojetí. Je v současné době nejpodrobnějším materiálem, jenž je v ČR k danému tématu k dispozici. Ke zpracování byly využity nové poznatky z aplikovaného výzkumu společně s dlouholetými zkušenostmi autorského kolektivu. Kniha, jež je výstupem výzkumného projektu financovaného MZe, v roce 2016 získala ocenění v soutěži "Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje".

Kontakt: vladan.falta@seznam.cz, tel. 733 131 114. Orientační cena: 250 Kč

images/pdf.jpgimages/tacr_2015_ep_nahled_small.jpg

Ochrana ovoce v ekologické produkci


Vladan Falta a kol.
Formát A5, 93 stran, kroužková vazba, ISBN: 978-80-7427-197-7

Publikace je koncipována jako průvodce vegetační sezónou s doporučeními v ochraně v návaznosti na fenologii ovocných druhů, výskyty škodlivých organizmů v daném období, výběr přípravků. Je určena ekologickým sadařům, ale může sloužit i jako názorná učební pomůcka na středních i vysokých oborově zaměřených vysokých školách. Uspořádání vychází z mnonitorovacích zpráv Biosadu pravidelně zasílaných od roku 2011 pěstitelům. Záměrem publikace, která vznikla jako jeden z realizačních výstupů projektu TAČR , není detailní popis všech škůdců a chorob, ale volba priorit a jejich uspořádání v rozhodovacím procesu ochrany. Pro každé ze 12 zvolených období jsou na základě praktických zkušeností vytipovány klíčové škodlivé organizmy a zpracována doporučení v ochraně, přičemž výběr přípravků odpovídá podmínkám certifikované ekologické produkce. Názornost příručky je zprostředkována bohatou fotodokumenatací škůdců, symptomů chorob, fenologických fází, dále schématy, grafy a tabulkami. Publikace rovněž nastiňuje základní principy monitoringu škodlivých druhů včetně využití online zpřístupněných teplotních modelů a také zohlednění a podporu užitečných organizmů.

Kontakt: vladan.falta@seznam.cz, tel. 733 131 114. Orientační cena: 150 Kč

images/pdf.jpgimages/tacr_2015_tacr_2015_ipm_nahled_small.jpg

Ochrana ovoce v integrované bezreziduální produkci


Vladan Falta a kol.
Formát A5, 93 stran, kroužková vazba, ISBN: 978-80-7427-197-7

Publikace je koncipována jako průvodce vegetační sezónou s doporučeními v ochraně v návaznosti na fenologii ovocných druhů, výskyty škodlivých organizmů v daném období, výběr přípravků. Je určena pěstitelům v integrované produkci zaměřeným na produkci s vysokým standardem zdravotní bezpečnosti, ale může sloužit i jako názorná učební pomůcka na středních i vysokých oborově zaměřených vysokých školách. Uspořádání vychází z mnonitorovacích zpráv Biosadu pravidelně zasílaných od roku 2011 pěstitelům. Záměrem publikace, jež vznikla jako jeden z realizačních výstupů projektu TAČR , není detailní popis všech škůdců a chorob, ale volba priorit a jejich uspořádání v rozhodovacím procesu ochrany. Pro každé ze 12 zvolených období jsou na základě praktických zkušeností vytipovány klíčové škodlivé organizmy a zpracována doporučení v ochraně. Názornost příručky je zprostředkována bohatou fotodokumenatací škůdců, symptomů chorob, fenologických fází; dále schématy, grafy a tabulkami. Publikace rovněž nastiňuje základní principy monitoringu škodlivých druhů včetně využití online zpřístupněných teplotních modelů a také zohlednění a podporu užitečných organizmů.

Kontakt: vladan.falta@seznam.cz, tel. 733 131 114. Orientační cena: 150 Kč

images/pdf.jpgimages/tacr_2015_tacr_2015_ipm_nahled_small.jpg

Vrtule třešňová
- taxonomie, bionomie a ochrana


Vladan Falta a kol.
Formát A5, 53 stran, kroužková vazba, ISBN: 978-80-7427-220-2

Jedná se o monografii věnovanou klíčovému škůdci třešní a višní, který působí všeobecně známou "červivost" plodů. Zdánlivě úzké téma je vsazeno do poměrně širokého kontextu, který umožňuje pochopit celou problematiku i v dalších souvislostech. Kromě tradičních kapitol jako je taxonomické zařazení, popis škůdce a jeho bionomie, v textu brožurky čtenář najde i průřez historií ochrany, dále informace k významu třešní i višní v naší výživě, také základní statistické údaje k produkci těchto ovocných druhů v ČR i v zahraničí, přehled odrůd a seznam přípravků povolených do třešní a višní i praktická doporučení v ochraně. Avšak hlavním posláním publikace je nastínit možnosti ochrany proti vrtuli v ekologickém pěstování nebo v pěstitelských systémech s vysokými nároky na zdravotní bezpečnost (dětská výživa). Zpracování tématu vychází ze zahraničních zdrojů, z dlouholetých zkušeností autorského týmu i z výsledků pokusů, jež byly v posledních několika letech prováděny v rámci výzkumného projektu financovaného MZe. Text je pro názornost provázen bohatá fotodokumentací, ilustracemi, schématy a grafy. Vhodné nejen pro profesní pěstitele, ale též pro studenty, zahrádkáře i další zájemce.

Kontakt: vladan.falta@seznam.cz, tel. 733 131 114. Orientační cena: 75 Kč


images/pdf.jpg


[Zpět na začátek stránky]